Nieuwe inkomenstarieven vanaf 01.05.2015 - handige link

Het inkomenstarief in een inkomensgerelateerde kinderopvang is wettelijk geregeld en is afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen en het aantal kinderen ten laste.

In een aantal gevallen geldt een individueel verminderd tarief in een kinderopvang met inkomenstarief. Voor dat individueel verminderd tarief wordt gekeken naar de situatie van de ouder of/en de situatie van de ‘inwonende persoon’ (meestal de partner)

We vonden op de website van K&G een handige link die een duidelijk overzicht geeft van de nieuwe regeling per 01.05.2015.

Meer info? Klik hier