Nieuwe minimumlonen voor de werknemers Trap 2 sinds 1 apil 2015 (vroegere IKG-voorzieningen)

We herinneren er u aan dat de minimumlonen voor de Trap 2b-werkgevers (vroegere IKG) per 01.04 worden verhoogd. Dit op basis van de nieuwe “Bijzondere Cao” die op 22 december 2014 door de sociale partners binnen Paritair Comité 331 werd afgesloten.

Tot nog toe dienden enkel de kinderdagverblijven op trappen 2a en 3 de gangbare miminumlonen  binnen PC 331 te respecteren. Op de trappen 0, 1 en 2b gold het minimumloon van de NAR (het zogenaamde gewaarborgd minimum maandinkomen, afgekort GMMI).

Vanaf 1 april 2015 krijgen ENKEL deze organisatoren vergund op Trap 2b een verhoogde subsidie. Vanaf die datum moeten deze organisatoren een brutomaandloon van 1.609,30 € betalen aan hun medewerkers. Dat bedrag is het GMMI verhoogd met de helft van het verschil tussen dat minimummaandloon en het sectoraal minimummaandloon, dat momenteel 1.716,78€ bedraagt.

Voor meer info: wim.vanesch@unizo.be