Nieuwe pestwet pest werkgevers

“De aanpassingen aan de pestwet die vandaag zijn gestemd, gaan meer dan één brug te ver”, reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Volgens dat voorstel is het uitsluitend de taak van de werkgever om te zorgen dat zijn werknemers altijd gelukkig zijn op het werk. UNIZO noemt dit voorstel onrealistisch en contraproductief. “Elke werkgever wil dat zijn werknemers gelukkig zijn, maar geen enkele werkgever heeft 100% vat op wat op de werkvloer gebeurt. Er is niemand die gelooft dat deze procedurele en formele aanpak resultaat zal hebben.” Volgens UNIZO is de ‘psychosociale gezondheid’ een zaak van werkgevers én werknemers. “Eerder dan werkgevers met nieuwe regels te pesten, moeten we bedrijven positief ondersteunen bij het voeren van een degelijk personeelsbeleid en het maken van goede afspraken tussen al wie in een onderneming werkt”.

Procedureslag vermijden door omzendbrief omtrent interpretatie
De werkgevers moeten de komende jaren nieuwe procedureregels uitwerken om zich in regel te stellen met het uitgebreide procedureapparaat dat deze pestwet hen oplegt. Voor echte preventie en samenwerking zal geen ruimte meer zijn. Als de minister van Werk, Monica De Coninck, dit tegenspreekt moet zij de werkgevers gerust stellen door de inspectie op te leggen niet zomaar boetes uit te schrijven. De ondernemersorganisatie roept de minister op om haar interpretatie minstens in een omzendbrief te gieten en de sociale inspectie te waarschuwen dat het niet de bedoeling kan zijn om bonafide werkgevers die geen papierbundels vol analyses kunnen voorleggen, te beboeten.

Eén werknemer kan bedrijf op zijn kop zetten
Om het geluk van werknemers te garanderen, moet de werkgever voortaan jaarlijks een uitgebreide risicoanalyse voor alle werknemers laten uitvoeren. Zo moet hij de hele arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden en de persoonlijke relaties op het werk laten screenen op een mogelijk risico op psychosociale belasting. Is dat het geval, dan moet de werkgever meteen maatregelen nemen. Gaat de werknemer niet akkoord met de werkwijze of met het standpunt van de werkgever, dan kan hij op eigen houtje en zonder overleg met de werkgever of met de werknemersafgevaardigden een preventieadviseur inschakelen. Die evalueert dan de arbeidssituatie van de werknemer op kosten van de werkgever en stelt vervolgens maatregelen voor. Als die daar niet op wil ingaan, moet dat weer uitgebreid gemotiveerd worden. “Eén werknemer die er een totaal andere mening op nahoudt dan de rest, kan zo het hele bedrijf op zijn kop zetten met grote schade voor de werkgever en de sfeer op de werkvloer als gevolg”, aldus UNIZO.