"Nog altijd meer faillissementen dan voor crisis"

2014 kende 8,2 procent minder faillissementen dan 2013. Dat blijkt uit cijfers van het handelsinforma- tiebedrijf Graydon. Vooral de bouwsector werd vorig jaar zwaar getroffen. Zo'n 2.036 bouwbedrijven legden het loodje, tegenover 1.997 ondernemingen in de horeca, die normaal gezien het zwaarst getroffen wordt.

Door het hoge aantal faillissementen sneuvelden 26.074 banen. Zo'n 6,7 procent minder dan in 2013. "Geen reden tot gejuich", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Er gingen vorig jaar nog altijd méér bedrijven failliet dan voor de crisis in 2008, zo'n 2.776 om precies te zijn. De cijfers wijzen dus allerminst op een economische heropleving van betekenis. De faillissementscijfers van december 2014 gaan trouwens andermaal omhoog, blijkt uit de analyse van Graydon."

UNIZO blijft daarom hameren op het belang van doortastender relancemaatregelen zoals een drastische (loon)lastenverlaging van minstens 5%. De belofte van de federale regering om nu effectief werk te maken van het 'betalingsbevel', noemt UNIZO een stap in de goede richting. Dankzij die maatregel kunnen KMO's via een eenvoudig gerechtelijk verzoek de betaling afdwingen van te lang openstaande vorderingen waarover geen betwisting bestaat. Hardnekkige wanbetalers spelen immers vaak een hoofdrol in heel wat faillissementen.