Nooit zo weinig wanbetalers sinds 2007

68,2% van de facturen werd in het vierde kwartaal van 2014 op tijd betaald. Het is van voor de crisis geleden dat nog zo veel rekeningen tijdig betaald werden, zo blijkt uit cijfers van het bedrijfsinformatiekantoor Graydon. Volgens Graydon is dat te danken aan "een professionelere aanpak van de betalingsproblematiek bij bedrijven, de invoering van de wet tegen betalingsachterstanden en een geleidelijk herstellend vertrouwens bij ondernemers". Ook de overheid betaalt steeds vaker op tijd. Eind 2014 betaalde ze negen op de tien facturen in minder dan 90 dagen.

Het aantal wanbetalers zakt daardoor naar 8%, het laagste peil sinds 2007. Toch blijven onbetaalde facturen nog al te vaak een nachtmerrie voor ondernemers. Gemiddeld verliest elk Belgisch bedrijf zo'n 2,8% van zijn totale omzet aan wanbetalers. Staan bij u ook nog een aantal onbetaade facturen open? Dan stuurt UNIZO gratis aanmaningsbrieven voor u.

Halen die niets uit, dan kunnen UNIZO-leden extra voordelig gebruikmaken van de incassoservice van Intrum Justitia. Onze leden betalen geen abonnementskosten van 595 euro en evenmin dossierkosten. U betaalt enkel als uw geld geïnd wordt en nooit meer dan 10% op het geïnde bedrag. Meer info op https://www.unizo.be/tools/incassotool