Onbelast bijverdienen: Wat wil UNIZO?

In het parlement ligt een wetsontwerp op tafel dat het mogelijk maakt om tot 6.000 euro onbelast bij te verdienen. Zolang het gaat over pure ‘vriendendiensten’ – lees: occasioneel – dan heeft UNIZO daar niets op tegen. Maar dit wetsontwerp zet de deur naar oneerlijke concurrentie open.

Een voorbeeld. Een loodgieter in loondienst werkt vier vijfde via tijdskrediet en ontvangt hiervoor dan ook een premie van de RVA. Hij beslist om nu op zijn vrije dag bij te klussen en zo zijn eigen baas te beconcurreren (en bij te verdienen!).

Wat wil UNIZO?

UNIZO dringt aan op een bijsturing van het wetsontwerp om oneerlijke concurrentie te vermijden. Daarom stellen we een aantal amendementen voor. Zoals:

  • De beroepsactiviteiten die in aanmerking komen voor onbelast bijverdienen moeten verschillen van de activiteiten die je doet in hoofdberoep (cfr. de bijklussende loodgieter)  
  • Een derde partij mag de overeenkomst niet tot stand hebben gebracht. Het moet gaan over een overeenkomst tussen persoon X en persoon Y. Zo wil UNIZO vermijden dat digitale platformen of bedrijven als tussenpersoon gaan fungeren
  • Onbelast bijverdienen mag je niet cumuleren met een RVA-uitkering voor thematisch verlof, tijdskrediet, loopbaanonderbreking of landingsbaan. Anders passeer je 2x langs de kassa. Thematische verloven e.a. zijn met een reden toegekend (bv. opvang van de eigen kinderen), niet om bij te verdienen.  

Alle onze amendementen aan het wetsontwerp lezen? Dat kan hier: BestandAmendementen UNIZO wetsontwerp onbelast bijverdienen

p.s. Laat van je horen!

Deel jij onze mening? Laat het weten via de sociale media met de hashtag #iedereengelijkvoordewet en gebruik daarbij onze campagnebeelden.