Ondernemers kijken weer iets positiever naar de toekomst, blijkt uit UNIZO KMO-Barometer voor het vierde kwartaal van 2016

Een heel kleine, maar wel een gunstige evolutie van het ondernemersvertrouwen in de afgelopen maanden. Dat is wat de KMO-Barometer van UNIZO voor het vierde kwartaal van 2016 weergeeft. Met een globale score van 100,6 punten landt de Barometer 0,1 punt hoger dan vorig kwartaal. Daarmee blijft deze conjunctuurindicator voor de Vlaamse KMO voor het zevende kwartaal op rij boven de 100 punten, wat betekent dat er al die tijd meer ondernemers optimistisch dan pessimistisch naar de toekomst kijken.

Sterkste stijger (met 1 punt) is het actuele werkvolume bij de KMO's, gevolgd door de algemene tevredenheid over de economie (+ 0,8 punten). Daarnaast zijn er ook iets meer ondernemers positief over hun financiële situatie (+ 0,6 punten), hun eigen onderneming (+ 0,3 punten), hun huidige personeelsbestand (+ 0,2 punten) en het verwachte werkvolume in de toekomst ( +  0,1 punt). Iets minder positief blijken de KMO's dan weer over de verwachte financiële situatie (- 0,5 punten), hun concurrentievermogen (- 0,4 punten) de verwachte tewerkstelling (- 0,3 punten) en de evolutie van de problematische betalers (- 0,2 punten).

Uitgedrukt in concrete percentages geeft dit volgende resultaten:

  • Algemene tevredenheid: 23 % van de ondernemers toont zich tevreden over de economie, 32 % is uitgesproken ontevreden en 45 % is neutraal gestemd.
  • Economische activiteit: 35 % ziet een stijging van de activiteiten, 43 % een status quo en 22 % een daling.
  • Verwachtingen werkvolume: 34 % rekent op meer werk in het komende kwartaal, 51 % voorspelt eenzelfde hoeveelheid werk als vandaag en 17 % gaat uit van minder werk.
  • Financiële situatie: 25 % ziet een verbetering van het rendement ten opzichte van vorig kwartaal. Bij 50 % bleef de situatie gelijk en 23 % ging er op achteruit.
  • Verwachtingen rendabiliteit: 31 % voorspelt een verbetering van de rendabiliteit, terwijl 50 % uitgaat van een gelijk spel en 20 % van een achteruitgang.
  • Aanwervingen: 14 % heeft (extra) aangeworven, 12 % stelt minder mensen tewerk dan in het vorige kwartaal (11 % moest mensen ontslaan), 74 % hield het personeelsbestand stabiel.
  • Verwachtingen tewerkstelling: 19 % verwacht het komende kwartaal mensen in dienst te nemen, 14 % voorziet ontslagen, terwijl 67 % het huidige personeel aan boord te kunnen houden.
  • Wanbetalers: 23 % heeft meer last van wanbetalers, 69 % noteert een stabilisering. Bij 7 % is de situatie verbeterd.
  • Concurrentiedruk: 34 % ervaart meer concurrentiedruk, bij 62 % is die gelijk gebleven en bij 4 % is ze gedaald.

De evolutie van de KMO-Barometer van 2011 tot nu, grafisch weergegeven

KMObarometerdecember2016.JPG
Download hier het volledige rapport van de KMO-Barometer voor het vierde kwartaal van 2016.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
T 02/212.25.77 - M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be