Ondernemersorganisaties lanceren oproep "samen-iets-ondernemen"

samenietsondernemenhomegrootOndernemers en het personeel dat ze tewerkstellen creëren een eindeloze keten van welvaart, van toegevoegde waarde en levenskwaliteit. Met die positieve boodschap dienen de Belgische ondernemersorganisaties, waaronder UNIZO, op een constructieve manier weerwerk tegen het vaak al te negatieve imago van 'ondernemen'. De campagne 'samen-iets-ondernemen' bevat tegelijk een duidelijke boodschap naar de politici, naar aanleiding van de verkiezingen: laat ondernemers ondernemen.

UNIZO, UCM, Boerenbond, VBO, VOKA, UWE en BECI bundelden hun krachten om de positieve bijdrage van ondernemingen voor de welvaart met een campagne extra in de verf te zetten in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei. Sinds het uitbreken van de crisis worden ondernemingen, meer nog dan vroeger verantwoordelijk gesteld voor de meest uiteenlopende sociale, economische en milieuproblemen. Mensen horen, zien en vertellen vandaag de dag zelden positief nieuws over bedrijven. De initiatiefnemers willen op een positieve,toegankelijke en ludieke manier aantonen hoe zij bijdragen tot de maatschappij en welke positieve kettingreactie hun bijdrage overal ontketent.

Campagne via website en sociale media
De zon schijnt. Mensen doen een terrasje. Iemand bestelt een koffie. De ober serveert het kopje. Zo verdient hij z’n kost. Net als de barman die de koffie bereidt, de leverancier van de koffiebonen, de garagist waar de leverancier zijn bestelwagen kocht en laat onderhouden, de fabrikant van die wagen, de arbeiders in de autofabriek ... Het bakje troost is het werk van een schier oneindige rist ondernemingen, instellingen en hun werknemers. Met de inkomsten uit dat werk onderhouden ze hun gezin, kopen ze producten en boeken ze een vakantie in het warme Zuiden. Ook de zomer van de gepensioneerde wordt warmer door die koffie. Want dankzij de sociale bijdragen op al het geleverde werk kan hij met zijn pensioen op een mooie zomerochtend zijn kopje koffie te bestellen op een terras. Welvaart creëert welvaart, wat telkens weer aanzet tot een geweldige kettingreactie. Bedrijven bieden perspectieven voor jobs, voor een inkomen, voor economische groei, voor welvaart, voor een toekomst…

De basisdragers van de campagne zijn de website www.samen-iets-ondernemen.be, een aantal videofilmpjes en de sociale media. De betrokken organisaties willen deze boodschap zo veel mogelijk onder de aandacht brengen van een breed publiek. Ze roepen de duizenden bedrijven in dit land én hun medewerkers op om hun positieve boodschap mee te steunen en uit te dragen.

Ondernemers vervullen sleutelrol
Wie pretendeert ondernemer te zijn, moet het ook doen. Ook in tijden van crisis. Vandaag kunnen alleen fitte, slagkrachtige, wendbare en innovatieve bedrijven standhouden. De Belgische bedrijven moeten zichzelf durven heruitvinden en constant de vinger aan de pols houden van wat er leeft op hun markten. Dat is hun verantwoordelijkheid. Jammer genoeg is de omgeving waarin men hen vraagt om die verantwoordelijkheid op te nemen, niet altijd even ondernemingsvriendelijk. Door het brede publiek op een positieve manier aan te tonen dat de ondernemingen een cruciale schakel zijn van de oplossing om onze welvaart op peil te houden én hen te laten weten dat de bedrijven ook bereid zijn die sleutelrol op te nemen, hopen de werkgevers met deze campagne dat er de volgende legislatuur een zeer ruim draagvlak komt voor een beleid waarin het vertrouwen in de ondernemers én de erkenning van hun toegevoegde waarde centraal staan.

www.samen-iets-ondernemen.be