Ontdek de nieuwste Freelancer Focus!

Freelancen is hip! Maar ondanks hun groeiend economisch belang is er tot op vandaag weinig onderzoek beschikbaar over ‘de freelancer’ . Het is dan ook geen apart juridisch statuut. Gegeven het toenemend belang van freelancers wil UNIZO hun rol beter in kaart brengen. Daarom publiceren we voor het derde jaar op rij het onderzoeksrapport ‘Freelancer Focus’.

Benieuwd? Lees alles hier!

De Freelancer Focus verscheen ook in De Standaard, klik hier voor het artikel.