Ontvang steun voor energiebesparende verlichtingsrenovatie

Verlichting is met 10 tot 80% nog steeds een belangrijke elektriciteitskost in veel kmo’s waar via renovatie nog veel op kan bespaard worden. Innovaties binnen de verlichtingsindustrie volgen elkaar steeds vaker op. Zo nemen LED-armaturen in ijltempo de plaats in van de traditionele verlichting zoals TL en hogedrukontladingslampen.

Naast een hoge energie-efficiëntie en een hoger visueel comfort, is de langere levensduur van een renovatie een grote troef. Bovendien heeft de Europese Commissie besloten om gloeilampen, hogedruk kwikdamplampen, lagedruk natriumlampen en halogeenlampen met een lage energie-efficiëntie gefaseerd uit de handel te nemen. Ondernemers wachten dus best niet langer om werk te maken van een energiezuinige verlichtingsinstallatie.

Enkele aandachtspunten bij verlichtingsrenovatie:

 • beperk het geïnstalleerd elektrisch vermogen (Watt/m2);
 • gebruik kwaliteitsvolle hoogrendementsverlichting (zowel lampen als armaturen);
 • installeer lichtregelsystemen (daglicht- en aanwezigheidssensoren, kloksturing, diverse lichtkringen, taakverlichting …);
 • gebruik regelapparatuur met een beperkt eigen verbruik; stimuleer energiezuinig gedrag bij alle werknemers.

Meer tips and tricks vind je in de handige brochure ‘Energiezuinige verlichting voor kmo’s’ van het VEA, beschikbaar via deze link.

Diverse steunmaatregelen

Voor verlichtingsrenovatie zijn er, al naargelang het gewest waar u actief bent, verschillende steunmaatregelen voor handen die gecumuleerd kunnen worden naargelang de uit te voeren investeringen.

In Brussel kan u aanspraak maken op:

 • Energiepremie E4 Relighting: Premie van 25% van het factuurbedrag voor relighting en optimalisering van de verlichtingsinstallatie. Aanvraag NA de werken via Leefmilieu Brussel.
   
 • Milieuvriendelijke Investeringspremie: Premie voor de vernieuwing van uw verlichting door een meer spaarzame installatie. Aanvraag VOOR de werken via Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Economie en Werkgelegenheid
   
 • Verhoogde investeringsaftrek: Verhoogde fiscale aftrek voor het plaatsen van meet- en regelsystemen op en het vervangen van bestaande verlichtingsapparatuur om de energie-efficiëntie te verhogen. Aanvraag via Leefmilieu Brussel.

In Vlaanderen kan u aanspraak maken op:

 • REG-premie 2015 relighting: Premie tot maximaal 20.000 euro voor verlichtingsrenovatie (relighting) die toeneemt met de energie-efficiëntie en de sturing ervan. Aanvraag via Infrax of Eandis

 • Ecologiepremie Plus: Investeringssteun voor geïntegreerde lichtregelsystemen met adresseerbare armaturen en lichttoetreding via actieve of passieve daglichtsystemen. Aanvraag via www.ecologiepremie.be

 • Verhoogde investeringsaftrek: Verhoogde fiscale aftrek voor het plaatsen van meet- en regelsystemen op en het vervangen van bestaande verlichtingsapparatuur om de energie-efficiëntie te verhogen. Aanvraag via www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek

Meer informatie

Meer informatie over de steunmaatregelen energie vind je op www.ecosubsibru.be of www.subsidiedatabank.be (energiebesparing). Je kan ook mailen naar charlotte.dekeyser@unizo.be of bellen op het nummer 02/212.25.19.