Onzekere toekomst remt 6 op 10 starters af

startersatlasvoorhomepagedefDe onzekere toekomst is voor 6 op de 10 startende ondernemers een drempel om een eigen zaak te starten. Dat blijkt uit een enquête van UNIZO bij 221 net gestarte ondernemers, naar aanleiding van de UNIZO Startersweek op 13 en 14 mei in Gent en op 16 en 17 mei in Antwerpen.

Het vinden van het nodige startkapitaal en de administratieve rompslomp zijn voor een derde van de starters een hinderpaal. Dat de startersformaliteiten voor veel starters geen evidentie zijn, bewijst de gemiddelde duurtijd om die in orde te brengen. Een kwart van de starters heeft 2 weken tot een maand nodig om het paperassenwerk in orde te krijgen. Bij 1 op 10 duurt het 2 tot 3 maanden. Je eigen baas zijn en het zoeken naar een nieuwe uitdaging zijn dan weer voor 1 op 2 starters drijfveren om een eigen zaak op te richten. UNIZO stelde de resultaten van de enquête voor op de officiële opening van de Vlaamse Startersweek in Gent. Op 13 en 14 mei in Gent en op 16 en 17 mei in Antwerpen kunnen kandidaat-starters op de startersbeurs terecht voor infossies, informatie of individuele adviesgesprekken.  www.startersweek.be

Op de opening van de Vlaamse Startersweek herhaalde UNIZO-topman Karel Van Eetvelt zijn oproep om meer te investeren in het ondernemersklimaat. De vermindering van de administratieve lasten en de verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen zijn belangrijke maatregelen hiertoe.

6,5% minder starters

Uit de Startersatlas 2014 van UNIZO, UCM en Graydon blijkt dat het aantal starters in ons land vorig jaar met 6,5 procent daalde. In Vlaanderen waren er 8,3 % minder starters, in Wallonië 7,1% en in Brussel 3%. Tijdens het eerste kwartaal van 2014 tellen we momenteel 6,94% minder starters. De effectieve daling zal vermoedelijk beperkt blijven tot 2,2% (t.o.v. eerste kwartaal 2013). Wat de provincies betreft, is de daling het grootst in West-Vlaanderen (-14%) en in Namen (-13%). Vooral de forse daling van het aantal opgestarte eenmanszaken (-8,8%) en van het aantal vrouwelijke zelfstandigen die een eigen zaak beginnen (-18,1%) valt op. In de dienstensectoren (40%), de bouw (11,6%) en de detailhandel (11%) werden de meeste nieuwe ondernemingen opgericht.

Klik hier voor de Startersatlas.