Ook het tijdskrediet ondergaat enkele wijzigingen

Tijdskrediet met motief blijft - net als de mogelijkheden voorzien in de vorm van de thematische verloven(ouderschapsverlof, palliatief verlof en medische bijstand) - behouden mét recht op uitkeringen en mét een volledige gelijkstelling voor het pensioen aan het laatst verdiende loon. De motieven en de loopbaanvoorwaarden zullen voortaan wel strenger gecontroleerd worden. Het recht op gemotiveerd tijdskrediet wordt met 12 maanden uitgebreid wanneer één van de volgende motieven voorhanden is: de zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar, palliatieve zorgen, bijstand of verzorging aan een zwaar ziek of gehandicapt gezins- of familielid.

De leeftijdsvoorwaarde voor het tijdskrediet landingsbanen wordt voor de eerste aanvragen vanaf 1 januari 2015 opgetrokken naar 60 jaar. Uitzonderingen die een lagere leeftijd voorzien, zullen niet meer mogelijk zijn. De uitzonderlijke landingsbanen tussen 50 en 54 jaar zullen dus, net als de landingsbanen tussen 55 en 59 jaar, uitdoven.

Deze aangekondigde wijzigingen moeten nog in wetgeving gegoten worden en zijn dus nog onder voorbehoud. Het is immers niet ondenkbaar dat het één en ander toch nog anders uitgewerkt wordt.

Bron: ADMB Actua