Op welke federale energiesteun heb jij recht?

EnergiemaatregelenOp vrijdag, 16 september, nam de federale regering een aantal belangrijke maatregelen om zelfstandigen en kmo's die getroffen worden door de energiecrisis, te ondersteunen. “We stellen vast dat de federale regering alle maatregelen die we voorstelden, heeft uitgevoerd. Dit geeft onze kmo's en zelfstandigen hoop in deze economisch zeer zware tijd, ook al beseffen we heel goed dat hun problemen hier nog lang niet helemaal zijn mee opgelost”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. UNIZO ijvert al van in het prille begin van de energiecrisis voor ingrijpende steunmaatregelen. "We kijken nu uit naar maatregelen van de Vlaamse en Brusselse regeringen", aldus nog Danny Van Assche. We zetten de nieuwe maatregelen van de federale regering hieronder voor jou op een rij.

Lees hier het persbericht met onze reactie op de federale maatregelen...

Vind hier de antwoorden op de meest gestelde ondernemersvragen n.a.v. de energiecrisis...

Ontdek hier 20 tips om in jouw bedrijf energie te besparen...

Heb je nog andere vragen over energie en de energiesteunmaatregelen van de federale regering?
Contacteer onze UNIZO Ondernemerslijn! 02/21 22 678 - ondernemerslijn@unizo.be

Op welke federale steun voor jouw bedrijf kan je rekenen?

Energiemaatregelen

 • Gas:
  • Het accijnstarief wordt voor zakelijke klanten (professionele gebruikers) gedurende twee maand op het Europees minimum gezet (0 euro) voor een verbruik tot 50.000 Mwh (eerste twee schijven).
  • De bijdrage op energie wordt bijna gehalveerd tot 0,54 euro/MWh.
  •  

   Normale tarief (€/MWh)

   November – december (€/MWh)

   Verbruiksschijf lager dan 20GWh/jaar

   0,66

   0

   Verbruiksschijf tussen 20 GWh/jaar en 50 GWh/jaar

   0,56

   0

 • Elektriciteit:
  • De bijzondere accijns voor zakelijke klanten (professionele gebruikers) wordt gedurende twee maand op het minimum gezet (0,5 euro) en dit voor de schijven tot 1.000 MWh (eerste drie schijven).

 

Normale tarief (€/MWh)

November – december (€/MWh)

Verbruiksschijf lager dan 20MWh/jaar

14,21

0,5

Verbruiksschijf tussen 20 MWh/jaar en 50 MWh/jaar

12,09

0,5

Verbruiksschijf tussen 50 MWh/jaar en 1000 MWh/jaar

11,39

0,5

 

 

 

 

 

 

De impact voor bedrijven hangt af van het specifieke verbruik, maar een simulatie voor:

 • een buurtsupermarkt met een elektriciteitsverbruik van 500 MWh/jaar en een gasverbruik van 165 MWh/jaar toont dat dit 951,14 euro oplevert.
 • een bakker met een elektriciteitsverbruik van 145 MWh/jaar en een gasverbruik van 306 MWh/jaar toont dat dit 326,96 euro oplevert.
 • het elektriciteitsverbruik (circa 600 MWh/jaar) van een vleesverwerkende kmo toont aan dat dit circa 1.100 euro oplevert, en dat dus enkel voor het elektriciteitsverbruik.

Sociale steunmaatregelen

 • Uitstel van betaling van sociale bijdragen
 • Tijdelijke werkloosheid “energie”
  • 70% vervangingsratio
  • Ook van toepassing op bedienden
  • Toelatingscriteria volgens. temporary crisis framework Europa (al is het nog niet duidelijk hoe die toelatingscriteria zullen worden toegepast, dat wordt later nog beslist).
  • De toeslag van 6,10 euro wordt betaald door de onderneming of het sectoraal fonds
  • Termijn van 3 dagen voor de kennisgeving
    
  • Overbruggingsrecht zelfstandigen (buiten het quotum)
   • Tijdelijk (cf. de andere steunmaatregelen)
   •  Link met de energiecrisis
     
 • Langere afbetalingsplannen voor sociale bijdragen van zelfstandigen toelaten en faciliteren
 • Sensibilisering voorschotten sociale bijdragen zelfstandigen (Kostprijs: PM)

Fiscale en financiële steunmaatregelen

 • Uitstel van betaling van belastingen
 • Afbetalingsplannen voor fiscale schulden
 • Bijsturing van de bestaande maatregelen inzake de investeringsaftrek (cf. notificatie
  20/10/2021). Tegen ten laatste eind-september 2022 zal hieromtrent een IKW worden
  georganiseerd.
 • Fiscale vrijstelling regionale steunmaatregelen
 • Aanpassen investeringsscope Belgian Recovery Fund

Overige maatregelen

 • Tijdelijk moratorium op faillissementen voor ondernemingen getroffen door de
  energiecrisis als gevolg van actie leverancier (tot eind-2022 en mogelijk verlengbaar).
  De impact op de sector zal worden onderzocht.
 • Gedragscode tussen de energieleveranciers en de zelfstandigen en de kmo’s
 • De agrovoedingssector zal als kritische sector bij voorrang energie krijgen in geval van
  een risico op onderbreking.