Op welke vraag wil jij dat de wetenschap in Vlaanderen een antwoord biedt?

Wetenschap zit overal: van de virussen in ons bloed, het eten op ons bord of de files op de weg, wetenschap doet er onderzoek naar. Maar van welke vragen lig jij soms wakker? En kan de Vlaamse wetenschap er een antwoord op bieden?

De campagne 'Vraag voor de wetenschap' is een initiatief van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO), in opdracht van Vlaams minister Muyters, bevoegd voor wetenschap en innovatie, in samenwerking met een brede groep wetenschappelijke organisaties, zoals de Vlaamse universiteiten en hogescholen, de KVAB, de Jonge Academie, strategische onderzoekscentra, industrie, kennisinstellingen...Met ‘Vraag voor de wetenschap’ brengen we de wetenschap dichter bij de burger. De ontvangen vragen dienen als insteek om een Vlaamse Wetenschapsagenda op te stellen. Die agenda zal de Vlaamse wetenschap de komende jaren inspireren om beter in te spelen op de vragen die leven bij de bevolking.

De vragen die UNIZO indiende?

  1. Is de hyperloop (het vacuümtrein-concept van Elon Musk) realiseerbaar in België?
    Motivatie: Om de mobiliteitsknoop in België te ontwarren is er nood aan innovatieve oplossingen.
  2. Hoe kan België zijn status als open economie handhaven nu vrije handel onder druk staat?
    Motivatie: Import en export zijn belangrijk voor groep van Belgisch bedrijven en KMO’s.
  3. Waarom is het aandeel mannelijke zelfstandigen in de beroepsbevolking in elk land van de wereld hoger dan het aandeel vrouwelijke zelfstandigen?
    Motivatie: Structurele barrières voor vrouwen (en mannen) om te starten als zelfstandige dienen weggewerkt te worden.

Via deze campagne krijgen burgers en organisaties de kans om een aantal onderzoeksvragen in te dienen die kans maken (na een evaluatieronde en stemming) om daadwerkelijk onderzocht te worden door academici. Ook UNIZO diende enkele vragen in! Doe jij ook mee?

Dien jouw vragen voor de wetenschap in op www.vraagvoordewetenschap.be.