Optimisme bij KMO’s over 2018 uit zich in grote investeringsappetijt

De helft van de Vlaamse KMO’s (49 %) gaat met positieve verwachtingen het nieuwe jaar in. Dat blijkt uit de KMO Barometer van UNIZO. Amper 15 % kijkt aan tegen een mindere periode, terwijl het voor 36 % (of dik 1 op 3) ‘business as usual' is. Opvallend daarbij, maar niet geheel buiten verwachting: de detailhandel toont zich minder opgewekt dan gemiddeld met ’slechts’ 36 % positief gestemden, tegenover 23 % (of bijna een kwart) met negatieve verwachtingen.

De overwegend positieve stemming bij de gemiddelde KMO vertaalt zich in grote investeringsappetijt. Gemiddeld genomen voorziet 43 % het komende jaar nieuwe investeringen, op te splitsen in 13 % uitbreidingsinvesteringen om de productiecapaciteit te verhogen, 15 % vervangingsinvesteringen en nog eens 15 % gecombineerde uitbreidings- en vervangingsinvesteringen. Daarnaast is 20 % nog onbeslist over eventuele investeringsplannen in 2018, terwijl de resterende 37 % geen plannen heeft. De industriële sectoren spannen op vlak van investeringsplannen de kroon: 60 % is van plan het komende jaar extra geld in het bedrijf te pompen. 24 % zegt expliciet ‘nee’. De rest is nog onbeslist.

De gemiddelde scores op vlak van investeringsplannen variëren duidelijk naargelang de bedrijfsomvang. Zo ligt het aandeel bedrijven met investeringsplannen lager bij zelfstandigen zonder personeel (32 %) dan bij KMO’s met 1 tot 10 werknemers (43 %) en KMO’s met minstens 10 werknemers (65 %). Bij die laatste groep van grootste KMO’s zegt amper 22 % komend jaar niet extra te zullen investeren, tegenover 39 % in de categorie 1 tot 10 werknemers en 43 % bij de zelfstandigen zonder personeel.

Met deze relatief hoge scores op vlak van investeringsappetijt lossen de Belgische KMO’s de verwachtingen van de Europese Commissie in. Die ging voor 2018 uit van een stijging van 5 % aan bruto investeringen in vaste activa door de Belgische private sector. Naast het algemeen toegenomen ondernemersvertrouwen door de aantrekkende conjunctuur zien we hier volgens Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, ook al de eerste effecten van de fiscale maatregelen uit het Zomerakkoord, waaronder de verlaging van de vennootschapsbelasting en de verhoging van de investeringsaftrek.

Intussen roept UNIZO-topman Danny Van Assche de Belgische overheden op om niet achter te blijven qua investeringsappetijt.  Volgens een recente studie van het Federaal Planbureau (januari 2017) liggen de Belgische overheidsinvesteringen nogal aan de lage kant in vergelijking met die in onze buurlanden en zijn ze gedaald van 5 % van het BBP in de jaren ’70 naar 2,5 % in 2015. UNIZO rekent er op dat de federale regering in haar Investeringspact (ambitie: 60 miljard euro tegen 2030) ambitieuze investeringsplannen voorziet in o.a. energievoorziening, digitale agenda en mobiliteit, met infrastructuurwerken als absolutie prioriteit.

Sectorale opsplitsing investeringsintenties (geen grote sectorale verschillen):

 

Ja, uitbreiding

Ja, vervanging

Ja, allebei

Ja (som vorige)

Nee

Weet niet

Diensten (N=258)

13%

14%

17%

44%

34%

21%

Kleinhandel (N=223)

11%

13%

12%

36%

44%

20%

Bouw (N=213)

12%

20%

13%

45%

36%

19%

Vrije en intellectuele beroepen (N=117)

15%

15%

10%

40%

41%

19%

Industrie (N=96)

24%

14%

22%

60%

24%

17%

Evolutie investeringsappetijt over de afgelopen jaren:

Vraag en bron

Ja

Nee

Weet niet

Plannen om te investeren in 2018

43%

37%

20%

Plannen om te investeren in 2017

41%

40%

19%

Plannen om te investeren in 2016

33%

52%

15%

Plannen om te investeren in 2015

27%

51%

22%

Bron: KMO Barometer