Papieren maaltijdcheques naar prullenmand!

Jarenlang konden de maaltijdcheques rustig uitgroeien tot het succesvolle verhaal dat ze vandaag zijn. Hoewel hun bestaansreden de laatste jaren dikwijls onder vuur kwam te liggen, kwam men toch niet verder dan enkele, weliswaar belangrijke wijzigingen. Zo werd de geldigheidsduur verlengd tot één jaar en introduceerde men de elektronische versie van de cheques. Verdwijnen deden ze echter niet. Althans niet volledig, want de papieren versie verlaat in 2016, na een korte overgangsperiode, definitief de bühne.

1 Invoering elektronische maaltijdcheques

1 januari 2011 was de theoretische startdatum van de elektronische maaltijdcheques. Door de lange procedure die tot de erkenning van de uitgiftebedrijven moet leiden, duurde het tot het najaar van dat jaar tot er effectief kon overgegaan worden tot de uitreiking van elektronische maaltijdcheques.

Eens de keuze gemaakt is voor de elektronische versie van de maaltijdtickets, behouden de werknemers nog altijd de mogelijkheid om die keuze weer terug te draaien en weer over te schakelen op de papieren versie. De werkgevers namen het niet echt in dank af dat de keuze omkeerbaar was en dat de kans dus bestond dat de twee systemen moesten toegepast worden in de onderneming.

2 Exit papieren maaltijdcheque in 2016

De Nationale Arbeidsraad pleitte voor de afschaffing van de papieren maaltijdcheques. Voor alle betrokken partijen, zijnde werknemers, werkgever en de handelaar, zijn er alleen maar voordelen aan deze beslissing.  De Raad spreekt zelfs van een veralgemeende administratieve lastendaling van ruim 94 miljoen euro.

3 Inwerkingtreding

Vanaf 1 januari 2016 moet deze regeling volledig uitwerking krijgen en zullen er enkel nog elektronische maaltijdcheques uitgereikt worden.

De overgangsperiode wordt evenwel nog wat ingekort. Iedere werkgever moet immers de kans krijgen om over te schakelen. Vanaf 1 oktober 2015 kunnen enkel nog elektronische maaltijdcheques toegekend worden. De allerlaatste papieren cheques zullen betrekking hebben op prestaties geleverd in september 2015. Bovendien zullen ook alle papieren maaltijdcheques die in 2015 nog uitgereikt worden, slechts geldig zijn tot 31/12/2015, ongeacht de effectieve datum van uitreiking.

Bron:

Advies nr. 1902 van de Nationale Arbeidsraad, 25 maart 2014 (http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-1902.pdf) en KB 29 juni 2014 tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 24/7/14.

Nieuwsbrief ADMB