Peeters overweegt sociale balans af te schaffen

De federale regering moet in de loop van 2015 een Europese richtlijn over boekhouden omzetten in Belgische wetgeving. Kris Peeters wil die gelegenheid aangrijpen om kleine vennootschappen vrij te stellen van de verplichting om een sociale balans op te maken. Dat schrijft de krant De Tijd vandaag.

Bedrijven wier balanstotaal kleiner is dan 350.000 euro, die minder dan 700.000 euro omzet of minder dan tien werknemers tellen, komen in aanmerking. Volgens Peeters voldoen acht op de tien Belgische ondernemingen aan twee of drie van die voorwaarden.

Of de sociale balans daadwerkelijk wordt afgeschaft, zal in het eerste kwartaal van volgend jaar blijken. Dan wil Peeters een wetsontwerp bespreken in de regering. De komende maand vraagt hij advies aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, zo krijgen ook de werkgevers en vakbonden een vinger in de pap.

UNIZO ijvert al jaren voor de afschaffing. De ondernemersorganisatie heeft er goede hoop op dat de sociale balans effectief wordt afgeschaft. De Europese richtlijn zegt immers dat er geen extra documenten bij de jaarrekening gevoegd mogen worden, zeker niet voor kleine bedrijven (-50).