Praktijkdag SERV: Werken aan werkbaar werk

SERV

 

 

 

Praktijkdag 'Werken aan werkbaar werk' op dinsdag 18 maart 13u00 - Den Bell Antwerpen

In de voorbije periode heeft de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV (Sociaal Economische Raad van Vlaanderen) gebouwd aan de toolkit 'Werken aan werkbaar werk' op www.werkbaarwerk.be. Dit ESF-project wordt mee gedragen door de sociale partners (waaronder UNIZO en Federatie Vrije Beroepen en Bouwunie), Flanders Synergy, Resoc Mechelen, en het VOV-netwerk. Als afsluiter van dit project organiseren we op dinsdag 18 maart 2014 een studienamiddag waarbij de praktijk centraal staat, inspirerende voorbeelden van werkbare acties en initiatieven in sectoren en ondernemingen worden gepresenteerd, en waar we met u graag in discussie willen gaan over wat ook in uw organisatie en beroepspraktijk zou kunnen werken.

We nodigen u van harte uit op deze studienamiddag en vragen u 3 keuzes te maken uit volgende workshops:

Workshop 1: INTERN ONDERNEMERSCHAP EN ZINVOL WERK

Voka Kamers van Koophandel Hale-Vilvoorde en Oost-Vlaanderen, Katrien Roels, Christel Geltmeyer

Innovatieve ideeën komen niet uit de lucht vallen. Er gaat een proces aan vooraf waarin ervaring en relevante informatie worden toegepast om producten en diensten te verbeteren of te vernieuwen. Is het mogelijk dat vermogen bewust te ontwikkelen bij teams en individuen? Of volstaat het om open te staan voor hun ideeën? Hoe kan je de werkomgeving vorm geven zodat medewerkers innovatief zijn? Ligt de sleutel bij formele systemen van kennismanagement?

En wat is de impact op werkbaar werk? We bekijken ook of het mogelijk is om van kortcyclisch repetitief werk (bandwerk) zinvol werk te maken zodat mensen het haalbaar vinden om langer te werken.

Workshop 2: IN "BALANS" via een levensfasebewust LOOPBAANBELEID, HOE AANPAKKEN?

Resoc Mechelen, Myriam Heeremans

Langere loopbanen zijn noodzakelijk. Hoe vermijden we dat we op termijn allemaal gaan lijken op uitgeperste citroenen? Hoe creëer je loopbanen die werknemers hun hele leven lang en met goesting kunnen volhouden? En hoe zorg je ervoor dat zulke loopbanen ook bedrijven en organisaties ten goede komen?

Via deze interactieve workshop willen we je warm maken om zelf aan de slag te gaan met een levensfasebewust loopbaanbeleid. Laat je inspireren en prikkelen door alle informatie, warme praktijkvoorbeelden, materialen en tips uit deze inspirerende doe-shop.

Workshop 3: CAO 104, EEN OPPORTUNITEIT VOOR MIJN HR-BELEID

UNIZO, Marlene Moorthamers en Rachid Boumalek

Cao 104, hoe zat dat ook al weer?  Wat waren de doelstellingen van het  werkgelegenheidsplan 45+? Een korte toelichting bij het plan.

Wat betekent Cao 104 voor het HR-beleid? Hoe pak je de toepassing van deze Cao aan? Welke elementen kunnen het HR-beleid versterken? Een werkgever getuigt.

Wat zijn uw ervaringen met Cao 104? Wat werkt, wat zijn mogelijke valkuilen.

Worshop 4: ADVISEURS LANGERE EN BETERE LOOPBANEN: HET A-LABEL

SERR Gent, ABVV, ACV en ACLVB, Carine De Meester, Dries Delissen-Jacobs, Bart Potter en Katrien Allaert

Dat we langer moeten werken, hoor je elke dag. Maar dan moeten we er voor zorgen dat we ook langer kúnnen werken. Veel werknemers voelen zich onvoldoende ondersteund om langer aan de slag te blijven. Ze vinden hun werk niet werkbaar, toch niet als vijftiger of jonge zestiger. Met het project A-label wil de SERR-Gent samen met de vakbonden werknemersvertegenwoordigers de rol van ‘adviseurs langere en betere loopbanen’ laten opnemen. Zij vormen immers een brug tussen hun collega-werknemers, de leidinggevenden en de directie van hun bedrijf. De nodige kennis, vaardigheden en attitudes maken ze zich eigen tijdens opleidingssessies van de vakbonden.  Een train-de-trainer toolkit is beschikbaar voor iedereen die ‘adviseurs langere en betere loopbanen’ wil ondersteunen.

Workshop 5, 6 en 7: SECTOREN AAN DE SLAG MET WERKBAAR WERK

Sectorale opleidingsfondsen van de Voeding, Horeca en Diverscity, Henk Dejonckheere, Sofie Strubbe, Karen Sarens

In het kader van de sectorconvenanten lanceerde de Vlaamse overheid en ESF een oproep voor sectoren om te werken rond werkbaar werk. Momenteel zijn 20 sectoren aan de slag. Drie sectoren, die als eersten aan de slag gingen, komen hun ervaringen met u delen.

Voedingsbedrijven, horecabedrijven en openbare woonzorgcentra staan voor de uitdaging om op een steeds krappere arbeidsmarkt de nodige mensen te blijven vinden. Ze hebben er dus alle belang bij om te investeren in werkcontexten waarin mensen langer willen en kunnen werken.

In de voedingssector werd de HR scan uitgebreid met elementen van werkbaar werk. Bedrijven kunnen een consultant inhuren om die scan te nemen. Tegelijk is men met een lerend netwerk gestart om ervaringen uit te wisselen en op zoek te gaan naar oplossingen om het werk werkbaarder te maken.

In de Horeca richt het project zich op de ondersteuning van leidinggevenden. Via een onderzoek brengt men in kaart wat werken in de horeca aantrekkelijk maakt en welke risicofactoren in het werk aanwezig zijn. Op basis hiervan wil men een toolkit ontwikkelen die leidinggevenden ondersteunt in het werkbaarder maken van het werk.

In de openbare woonzorgcentra ligt de focus op werkdruk. Hoe kan je, met het huidige personeelsbestand en binnen het wetgevend kader,  de arbeidsorganisatie zo aanpassen dat de werkdruk vermindert?  In openbare woonzorgcentra is een hoge werkdruk, een sterke vergrijzing, er is een stijgende zorgbehoefte en de combinatie van een negatieve perceptie en knelpuntberoepen zorgt voor moeilijke instroom van jonge medewerkers. Diverscity ging in tien proeftuinen aan de slag met gemengde leergroepen(van directie tot logistieke medeweker) om actievoorstellen te formuleren en uit te testen. De proeftuinen worden ondersteund via een lerend netwerk en gerichte expertise via consultants.

Programma

12:30 – 13:15    Onthaal met de Muur van Verwachtingen
13:15 – 13:45    Verwelkoming door Jo Libeer, voorzitter van de SERV
13:55 – 14:40    Parallelsessies 1
14:50 – 15:35    Parallelsessies 2
15:45 – 16:30    Parallelsessies 3
16:30 – 17:00    Verslag van de workshops. Wat nemen we mee?
17:00 – 18:00    Netwerkborrel 

Praktisch

Locatie: Den Bell – Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen België

De studienamiddag is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dit kan via een eenvoudig mailtje aan kpenne@serv.be met vermelding van de 3 workshops die u wenst te volgen.

 

Graag tot dan!