Presenteïsme grootste gezondheidskost voor werkgevers

Wie zich dezer dagen grieperig voelt, blijft beter thuis. Werknemers die toch blijven werken, ondermijnen niet alleen hun eigen gezondheid. Het zogenaamde presenteïsme kost hun werkgevers handenvol geld. "Zo'n 70 procent van het productivi-teitsverlies door ziekte bij bedrijven is te wijten aan presenteïsme", zegt gezondheids-psychologe Claudia Put in de krant De Tijd. Presenteïsme kost werkgevers daardoor veel meer dan absenteïsme.

Zo'n 45% van de Belgen bezondigt zich wel eens aan presenteïsme, blijkt uit cijfers van de Europese Commissie uit 2010. Daarmee zit België zo'n 10 procent boven het Europese gemiddelde van 35 procent.

Eén pasklare oplossing om presenteïsme op uw werkvloer aan te pakken, bestaat niet. "Maar de structuur in uw onderneming is erg belangrijk, zegt Put. "Het helpt als bedrijven hun personeel het gevoel geven dat ze de werkomgeving mee kunnen vormgeven. Bijvoorbeeld door na vijf jaar te kijken hoe iemands competenties geëvolueerd zijn en in dialoog te gaan over wat de volgende etappe voor die werknemer in het bedrijf kan zijn."

Het helpt ook dat werkgevers duidelijk communiceren dat werknemers niet moeten komen werken als ze zich te ziek voelen. "Tenslotte ondermijnen ze er hun gezondheid ook op de lange termijn mee", zegt Heidi Janssens, doctoraatsstudente aan de vakgroep maatschappelijke gezondheidskunde van de Universiteit Gent. "Onderzoek toont aan dat wie nooit ziek thuis blijft, meer risico loopt op hartaanvallen, burn-outs en een slechtere mentale gezondheid. Het lichaam heeft ziekteverzuim nodig om te kunnen herstellen."

"Waarom we massaal blijven werken als we ons niet goed voelen, is niet duidelijk", zegt Janssens. "Daarvoor is nog bijkomend onderzoek nodig. De economische situatie, de persoonlijkheid, de werkomgeving en de thuissituatie kunnen zeker een rol spelen."