Procedures voor innovatiesteun te complex

Bedrijven zijn over het algemeen tevreden over de werking van het Vlaams Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), maar vinden de procedures te complex en te lang. Bedrijven en onderzoeksinstellingen kunnen bij het agentschap terecht voor subsidies voor technologische vernieuwing. Het IWT beschikte in 2012 over een budget van 310 miljoen euro waarvan 15 miljoen naar de eigen werking gaat. Van dat budget ging een groot deel naar universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Om de twee jaar gaat het marktonderzoeksbureau GfK Belgium na hoe tevreden de klanten over het IWT zijn. Negen op de tien klanten zijn globaal genomen tevreden over het innovatieagentschap. Het persoonlijke contact tussen aanvragers en IWT-medewerkers blijft de grote sterkte van de organisatie. Bij de kennisinstellingen en ondernemingen stijgt het percentage ontevreden ondernemingen wel van 7 naar 9 procent. Ook het imago van en het vertrouwen in het IWT dalen licht tegenover de vorige enquête in 2011. Het grootste knelpunt voor de ondernemers is de procedure die ze moeten doorlopen om een subsidie te ontvangen. 28 procent van de ondervraagde ondernemers vindt de inspanningen die de procedure vergde te groot.