Producent of invoerder van batterijen? Sluit aan bij Bebat!

Publireportage

Wist je dat je als producent of invoerder van batterijen moet voldoen aan de ‘aanvaardingsplicht’? Dat zijn 7 wettelijke verplichtingen rond het inzamelen en recycleren van afgedankte batterijen.

De meest eenvoudige manier? Aansluiten bij Bebat!

Moet jij aan de aanvaardingsplicht voldoen?

De aanvaardingsplicht geldt voor iedereen die batterijen (los of ingebouwd) importeert of produceert en in België verkoopt, verhuurt of ter beschikking stelt. Weet je niet of je onder de aanvaardingsplicht valt? Doe de test, dan wordt het duidelijk!

Wat houdt de aanvaardingsplicht in?

Onder de noemer ‘aanvaardingsplicht’ zitten 7 wettelijk verplichte to-do’s die je in orde moet brengen.

  1. Registreren. Je moet je registreren bij de 3 gewestelijke overheden in België. Die overheden moet je daarna op de hoogte brengen van je plan van aanpak en later van je inspanningen.
  2. Aangifte doen. Aan de overheden moet je aangeven welke batterijen je op de markt brengt.
  3. Sensibiliseren en aan preventie doen. De wetgever verwacht dat je de consument sensibiliseert over bewust omgaan met batterijen. En dat je zoveel mogelijk batterijen met een lange levensduur op de markt brengt.
  4. Inzameling organiseren. Alle batterijen moeten veilig, vakkundig en volgens het boekje worden ingezameld en getransporteerd, door goedgekeurde ophalers en indien vereist, ADR-conform.
  5. Recycleren. Batterijen moeten nauwkeurig worden gesorteerd voor ze worden gerecycleerd. Vaak worden industriële batterijen ontmanteld en/of klaargemaakt voor hergebruik of second life.
  6. Recycling-efficiëntie aantonen. Voor de recyclage moet je op zoek gaan naar een goedgekeurd gespecialiseerd bedrijf dat een bewijs van behaalde recyclage-efficiëntie kan voorleggen.
  7. Rapporteren. Voldoe je zelf aan alle verplichtingen, dan dien je ook zelf te rapporteren aan de overheden hoe je je aanvaardingsplicht logistiek organiseert en hoe je ervoor zorgt dat de batterijen bij de verwerker komen, inclusief alle tussenstappen en partners. Mét het nodige cijfermateriaal.

Hoe voldoen aan je aanvaardingsplicht?

Je kan zelf voldoen aan alle verplichtingen en een individueel afvalpreventie-en beheersplan ter goedkeuring indienen bij de regionale overheden. De eenvoudigste manier is echter aan te sluiten bij Bebat.

Het enige wat jij dan nog moet doen is:

  • Aangifte doen van je verkochte batterijen op het MyBatbase-platform;
  • De nodige bijdragen betalen;
  • Indien nodig, een bijkomende individuele overeenkomst afsluiten voor inzameling en verwerking van je defecte of afgedankte batterijen boven 20 kg. Die vereisen een oplossing op maat.

Foto’s: © Bebat - Koen Broos

 

Sluit nu aan bij Bebat

Meer over: Afval, Bebat (batterijen)