EXTRA: De visie van CSC-frontvrouw Marie-Hélène Ska op de huidige loonsproblematiek

Bekomen van ons dubbelinterview met UNIZO-topman Danny Van Assche en ABVV-frontvrouw Miranda Ulens? Als je bloeddruk voldoende gezakt is, hebben we hieronder nog een extraatje voor je klaarstaan. ABVV is namelijk niet de enige vakbond van belang in dit land. Ook de christelijke vakbond heeft behoorlijk wat in de pap te brokken. Ontdek hier hoe Marie-Hélène Ska van het Franstalige CSC naar het ideologisch beladen loonindexeringsdossier kijkt.

UNIZO: "Mevrouw Ska, welkom. U heeft ons interview met Miranda Ulens kunnen lezen. ABVV blijft vasthouden aan de automatische loonindexering. Kan u nog eens uitleggen waarom die indexering voor jullie zo belangrijk is?

Marie-Hélène Ska: "Dankzij de loonindexering kunnen we blijven voorzien in onze dagelijkse levensbehoeften: eten en drinken, verwarming, verplaatsingen, … Een geïndexeerd loon maakt niet rijker. Integendeel, zonder loonindexering worden werknemers armer. Bovendien zien wij helemaal niet waarom dat problematisch is voor kmo's: aangezien een zeer aanzienlijk deel van het loon wordt gebruikt voor de consumptie van lokale goederen en diensten, zorgt de loonindexering er immers ook voor dat de bedrijven en de handelaars hun activiteit kunnen voortzetten."

UNIZO: "Veel ondernemingen hebben geleden in de coronapandemie. Nu worden ze geconfronteerd met hogere energieprijzen, hogere grondstofprijzen én een stijgende loonkost. Wat antwoordt u aan ondernemers die zeggen dat ze die extra loonkost niet kunnen dragen?"

Marie-Hélène: "We weten dat sommige bedrijven tijdens de pandemie hun reserves hebben moeten aanspreken, terwijl andere hun bestellingen of activiteiten hebben zien stilvallen of zwaar terugvallen. Maar we weten ook dat heel wat bedrijven (en dat is een goede zaak) in deze periode gegroeid zijn. Volgens een recent CRB-rapport dat gebaseerd is op enquêtes bij werkgevers, schatte 69% van de bedrijven dat elektriciteit minder dan 10% van hun tussentijdse kosten bedroeg. De gevolgen van de stijgende energiekosten zijn voelbaar bij zowel de particulieren als de bedrijven. We zijn van mening dat het meer dan ooit noodzakelijk is dat er volledige transparantie is over de reële energiekosten, ook voor de grootverbruikers, en dat België de mogelijkheid heeft om de prijzen te reguleren en daarbij de voorkeur kan geven aan vaste contracten die een betere bescherming bieden tegen plotse schommelingen ten gevolge van een externe schok zoals een conflict."

UNIZO: "Een loonindexering betekent hogere kosten voor werkgevers. Dat zal leiden tot meer inflatie, wat op termijn weer een nieuwe loonindexering tot gevolg zal hebben. Hoe willen jullie dit sneeuwbaleffect bestrijden?"

Marie-Hélène: "Vandaag wordt de inflatie in België voor 90% veroorzaakt door de energieprijzen die omhoogschieten. Dat probleem moet éérst worden aangepakt. De NBB voorziet vanaf 2023 een sterke inflatiedaling (rond de 3%). Op dit moment zitten we niet in een inflatiespiraal zoals in de jaren ’80. We kunnen en moeten de eventueel ongewenste gevolgen van de inflatie counteren, door transparante energieprijzen. Dat kan door die prijzen te reguleren en door de voorkeur te geven aan termijncontracten die voor meer stabiliteit zorgen en dus meer voorspelbaarheid, zowel voor ondernemingen als voor particulieren. We moeten dat samen doen. Iedereen wint daarbij."