Ruim draagvlak voor het IPA, ondanks afwijzing ABVV: "Toch uitvoeren in samenwerking met regering"

UNIZO reageert ontgoocheld op de formele afwijzing van het ontwerp van IPA door het ABVV. "We hadden gehoopt dat de redelijkheid en het gezonde pragmatisme het finaal zouden halen", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. De twee andere vakbonden, ACV en ACLVB, hebben het IPA wel met een ruime meerderheid goedgekeurd. "Er is dus een groot draagvlak om de afspraken die we gemaakt hebben uit te voeren. Het is van groot belang voor de werknemers en de werkgevers in dit land dat dit ook gebeurt."

Voor UNIZO is het nu in eerste instantie aan de regering, eventueel met bijzondere steun van het parlement, om de zaak in handen te nemen. In 2017 keurde het parlement een verstrenging van de loonnormwet goed, met als duidelijke bedoeling dat elke twee jaar een maximale marge voor loonstijging zou worden vastgelegd die bindend is. Als de loonnorm van 1,1 % niet in een cao kan worden gegoten, moet er volgens de wet een KB komen dat dit oplegt. Zoniet komen er vrije loonsonderhandelingen met alle risico's op ontsporingen en het verlies aan concurrentievermogen van dien. Hierover moet nu snel duidelijkheid komen, zodat de loonsonderhandelingen in de sectoren ordentelijk kunnen verlopen. "Maar het mag verder gaan dan dat. UNIZO staat nog steeds achter het volledige IPA, samen met de overgrote meerderheid van de sociale partners. We willen dat dit wordt uitgevoerd, inclusief de andere afspraken", aldus nog Danny Van Assche. UNIZO roept de regering op om dit in handen te nemen en zal hier loyaal aan meewerken.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be