Ruim zes op tien werkgevers namen afgelopen jaar personeel aan

Zes op de tien werkgevers namen één of meer echte werkgevers aan in het afgelopen jaar, dus geen jobstudenten of stagiairs. Twee op de drie werkgevers rekruteerden zelfs twee of meer werknemers. Twee werkgevers verklaarden zelfs meer dan 40 personeelsleden aangeworven te hebben.

Opvallend is dat 66,5 procent van de werkgevers aangeeft geen geschikte kandidaten te vinden voor bepaalde vacatures. Vier op de tien werkgevers zegt zelfs niet te kunnen uitbreiden door een gebrek aan geschikt personeel.
Ook de sollicitanten die aangeleverd werden door VDAB of uitzendkantoren, voldeden niet volgens één op de twee werkgevers. Bij bijna drie op tien werkgevers dienden zich minder dan vijf kandidaten aan en bij één op de vijf werkgevers bleef de vacature langer dan drie maanden openstaan. Bijna drie op de tien werkgevers sloten de vacature uiteindelijk af omdat ze niemand vonden.
UNIZO pleit daarom voor een betere afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, een actieve oriëntering en heroriëntering van werkzoekenden en een gefocust migratiebeleid.  

Werkzoekenden beter begeleiden
Volgens UNIZO moeten het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar worden afgestemd. “De voorbereiding op de arbeidsmarkt moet al op de schoolbanken beginnen. Ook moeten jongeren meer kunnen proeven van wat werken inhoudt”, zegt UNIZO. De ondernemersorganisatie wijst op het belang van stages en werkplekleren. Daarnaast benadrukt UNIZO het belang van een actieve oriëntering en heroriëntering van werkzoekenden om “ze zo snel mogelijk aan de juiste job te helpen”. UNIZO verwijst ook naar haar samenwerking met de VDAB om sollicitatiefeedback zo goed mogelijk te laten verlopen om zo de match tussen vacature en werkzoekende te verbeteren. Ten slotte bepleit de ondernemersorganisatie een gericht migratiebeleid om vraag en aanbod opnieuw in evenwicht te brengen.
 
In het project HRM Coach begeleidt UNIZO werkgevers bij het aanwerven en rekruteren van werknemers. Ze krijgen er praktische tips en tricks om het personeelsbeleid te optimaliseren en meer rendement te halen uit de medewerkers. www.hrmcoach.be
 
Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerster Sanderijn Vanleenhove
T 02/212.25.44 - M 0479/44.50.78 - E-mail: sanderijn.vanleenhove@unizo.be

Een ondernemersvraag? Bel de UNIZO Ondernemerslijn T: 0800 20 750 | ondernemerslijn@unizo.be