Schakel jij een jobstudent in?

Het jobstudenten-seizoen is weer geopend! Tegenwoordig hebben studenten steeds vaker gedurende het jaar een vaste of tijdelijke bijverdienste. Toch blijft de Paasvakantie traditioneel een belangrijk instroommoment voor jobstudenten.

Alles over jobstudenten in 1, 2, 3:

Op hoeveel loon heeft een jobstudent recht?

De student heeft minstens recht op het minimumloon dat bepaald werd binnen uw sector voor de job die hij zal uitoefenen. In sommige paritaire comités is er voor studentenarbeid echter een aparte loonschaal voorzien. 

Hoeveel kost zo’n jobstudent?

Groot voordeel is dat u voor jobstudenten veel lagere sociale bijdragen betaalt dan voor reguliere werknemers. De werkgeversbijdrage (die dus bovenop het loon komt) bedraagt 5,43% en de werknemersbijdrage 2,71%. OPGELET: Een jobstudent mag bij alle werkgevers samen niet meer dan 475 uren per kalenderjaar werken om van dit voordeelregime te genieten.

Kan de studentenovereenkomst vroegtijdig opgezegd worden?                                                         

  Opzeg door werkgever opzeg door student
contract </=1 maand   3 dagen     1 dag
contract > 1 maand   7 dagen     3 dagen

 

Lees meer in deze handige Snelwijzer!