Sectorfederatie Vinum Et Spiritus (wijn en sterke dranken) sluit samenwerkingsovereenkomst met UNIZO

Vandaag sloot Vinum Et Spiritus, de Belgische sectorfederatie van de productie en handel in wijn en sterke dranken, een samenwerkingsovereenkomst met UNIZO. Vinum Et Spiritus telt een 100-tal aangesloten leden, zowel kleine en middelgrote bedrijven als de Belgische filialen van enkele multinationals.

Geert Van Lerberghe, directeur van Vinum Et Spiritus: “We vervoegen de UNIZO-familie omdat we als sectorfederatie aanvoelen dat UNIZO een belangrijke meerwaarde kan bieden voor de werking van onze organisatie. Ik denk daarbij aan de sterke studiedienst waarover UNIZO beschikt, en de grote hoeveelheid informatie waar we toegang toe krijgen. We hebben daar tijdens deze Coronacrisis volop mogen van proeven”.

Dirk Van Ham, voorzitter Vinum Et Spiritus: “Als sectorfederatie willen we vooral gaan voor een verantwoord gebruik van alcohol. Wel pleiten we voor een gelijk speelveld tussen België en haar buurlanden. De hoge Belgische accijnzen leiden ertoe dat de aankopen in de buurlanden de voorbije jaren sterk gestegen zijn, wat de Belgische economie jobs kost én waardoor onze overheid belastinginkomsten misloopt. Dat vinden we jammer."

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO besluit: “We zijn erg tevreden dat we vandaag een samenwerkingsovereenkomst met Vinum Et Spiritus kunnen afsluiten. We mogen in land fier zijn op onze Bourgondische eet- en drinkcultuur, en Vinum Et Spiritus maakt als leverancier een belangrijk deel uit van de keten.”

Op de foto (v.l.n.r.) Dirk Van Ham, voorzitter Vinum Et Spiritus, Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO en Geert Van Lerberghe, algemeen directeur Vinum Et Spiritus.

Vinum Et Spiritus

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be