SERV sluit werkgelegenheidsakkoord! Wat haalde UNIZO binnen voor jou?

Op donderdag 24 maart bereikten de sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) het werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee’. Hierin doen werkgevers en vakbonden veertig concrete voorstellen die moeten helpen om de openstaande vacatures op de arbeidsmarkt eindelijk ingevuld te krijgen. Nu trekken de SERV-partners met dat akkoord naar de Vlaamse regering om het te verdedigen en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk ervan ook daadwerkelijk in de praktijk wordt omgezet. In tien punten sommen we op wat UNIZO concreet uit de brand wist te slepen.

 

  1. Werkzoekenden die zich inschrijven bij de VDAB moeten binnen de twee weken op een gepast traject naar werk of een opleiding gezet worden.
  2. Elke werkzoekende bij de VDAB, ongeacht statuut of leeftijd, krijgt eenzelfde begeleiding tot werk of opleiding en er wordt op toegezien dat werkzoekenden hun verantwoordelijkheid nemen.
  3. Werkgevers die iemand aanwerven die langer dan twee jaar niet aan het werk was, krijgen daarvoor een korting op de sociale bijdragen.
  4. De VDAB zet nog meer in op lessen Nederlands aangezien maar liefst 34.000 van de ingeschreven werkzoekenden de taal niet spreken.
  5. Voor opleidingen in het kader van het Vlaams opleidingsverlof (het vroegere betaald educatief verlof) kunnen werkgever en werknemer ook samen initiatief nemen, zodat de opleiding ook de onderneming ten goede kan komen. Zo kan een ondernemer bijvoorbeeld zelf opleidingen voorstellen aan zijn werknemers.
  6. De werkbaarheidscheques zullen verder bruikbaar blijven om te investeren in werkbaar werk zodat mensen langer aan het werk kunnen blijven.
  7. Een kwalitatief, alomvattend, betaalbaar en voldoende flexibel aanbod aan kinderopvang zorgt ervoor dat ouders werk verkiezen boven een uitkering.
  8. Via een 60+-plan houden we 60-plussers langer op de arbeidsmarkt en geven we ze uitzicht op een nieuwe baan.
  9. Er moeten meer werkzoekenden uit Brussel en Wallonië in Vlaanderen komen werken. De weg wordt bereid via een samenwerkingsakkoord tussen de VDAB en le Forem en er wordt voor een warm onthaalbeleid gezorgd.
  10. Mensen van buiten de EU die legaal op ons grondgebied verblijven, moeten vanaf de eerste dag actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt.

Voor meer info over het akkoord, kan je terecht op de website van de SERV. De integrale tekst vind je dan weer hier.