Slechts 35% zelfstandige kinderopvang zou opnieuw opstarten

Amper 3 op de 10 zelfstandigen zou opnieuw als ondernemer opstarten in de kinderopvang met de kennis en ervaringen die ze nu hebben. Dat blijkt uit een bevraging van de Federatie Kinderopvang, aangesloten bij ondernemersorganisatie UNIZO, bij 2.046 private opvanginitiatieven. De bij UNIZO aangesloten Federatie Kinderopvang trekt aan de alarmbel. “Als we ondernemen in de kinderopvang niet aantrekkelijker en leefbaarder maken, zitten we op termijn met een groot tekort aan opvangplaatsen”, waarschuwt Hilde Van de Velde, voorzitter van de Federatie en zelf uitbaatster van een zelfstandige kinderopvang.

Financiële leefbaarheid onder druk
Wie met een zelfstandige kinderopvang start, doet dat vanuit een passie, vanuit liefde voor het vak. Het is dan ook een krachtig alarmsignaal dat één op drie zelfstandige kinderopvanginitiatieven er niet meer zou aan beginnen. Daarbij weegt niet zozeer het opvangen van kinderen, as such, het zwaarst door. “Maar als je alle dagen moet vechten om het hoofd financieel boven water te houden, wanneer er geen leefbaar rendement tegenover al het geleverde werk staat, gaat dat op de duur op je hele systeem werken.”

Het  in 2014 ingevoerde nieuwe ‘Decreet Opvang Baby’s en Peuters’ voorziet nochtans extra middelen om ook zelfstandige kinderopvanginitatieven geleidelijk meer subsidies te geven, als ze tarieven op basis van inkomen hanteren. Daardoor zouden ze tegen uiterlijk 2020 even concurrentieel moeten kunnen opereren als de traditioneel gesubsidieerde initiatieven. “Maar van dat geld hebben onze zelfstandige opvanginitiatieven nog niet veel gezien”, aldus nog Hilde Van de Velde, “Terwijl volgens onze bevraging slechts 30 % een rendabele kinderopvang zonder subsidies mogelijk acht. Het gaat dan om initiatieven in een omgeving waar ouders een hoge dagprijs kunnen en willen betalen. Zelfs met de huidige basissubsidie is het voor een sociale ondernemer in de kinderopvang al erg moeilijk om het hoofd boven water te houden.”

Administratieve overlast weegt op innovatie
Maar geld is niet de enige reden waarom één op drie ondernemers er niet meer zou aan beginnen. Het nieuwe decreet Kinderopvang bracht heel wat nieuwe regels en verplichtingen met zich mee om de kwaliteit op niveau te houden of te verbeteren. “Op zich een goede zaak, maar uit de bevraging blijkt dat amper 17% beschikt over voldoende middelen of energie om deze regels door te voeren. Bovendien fnuikt de administratieve overlast de innovatiedrang van de ondernemers in de sector. 48% van de respondenten geeft aan dat de administratieve mallemolen de innovatie in hun onderneming tegenhoudt.”

Personeel vinden en houden alsmaar moeilijker
Daar bovenop komt nog het probleem van het vinden en houden van geschikt personeel. 34 % van de ondervraagden kampt hiermee. De lage lonen spelen hier uiteraard mee. Maar een hogere verloning zou de rendabiliteit van de zelfstandige kinderopvanginitiatieven in de huidige situatie nog extra ondermijnen.

Aanbevelingen Federatie Kinderopvang
Voor een leefbare en financieel gezonde toekomst van de kinderopvang in Vlaanderen vraagt de Federatie Kinderopvang het volgende aan de Vlaamse overheid:

- Maak dat alle nieuwe zelfstandige kinderopvanginitiatieven op zijn minst met een basissubsidie kunnen starten, als ze tariferen op basis van inkomen. Dat zal hun leefbaarheid ten goede komen en meer ouders toegang geven tot betaalbare kinderopvang.
- Kom de belofte na om zelfstandige opvanginitiatieven geleidelijk meer te subsidiëren zodat ze tegen uiterlijk 2020  even concurrentieel kunnen opereren als de traditioneel gesubsidieerde, niet zelfstandige inititatieven.
- Ontwikkel initiatieven om werkgevers, groot en klein, aan te moedigen om te investeren in kinderopvang (voor hun medewerkers).
- Investeer in kwaliteitsopleidingen voor zowel ondernemers in de sector als hun werknemers.

Meer weten? Contacteer Hilde Van de Velde, voorzitter van de bij UNIZO aangesloten Federatie Kinderopvang, gsm: 0485/40 73 89.