Slim Aansturen Van Elektriciteit

Onlangs bevestigde de VREG dat de ‘nettarieven’-component op de elektriciteitsfactuur dit jaar zal stijgen. Daarnaast  werd ook een tarief voor prosumenten (= bedrijven die ook hernieuwbare energie produceren) met terugdraaiende teller aangekondigd. Beide zijn een gevolg van het feit dat energieoverschotten van o.a. zonnepanelen geïnjecteerd worden op het net. Hierdoor ontstaan er schommelingen op het distributienet. De kosten hiervan willen de distributienetbeheerders doorrekenen aan hun afnemers.

De uitdaging voor de toekomst is om de zelf geproduceerde elektriciteit slimmer aan te wenden op het bedrijf. Het IWT-project SAVE startte op 1 oktober 2014 en beoogt om elektrische energie op bedrijfsniveau zo efficiënt mogelijk in te zetten, door vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Door het verschuiven van energieverbruikers en/of het opslaan van energieoverschotten (bvb. in warmte of in batterijen), kan de zelf geproduceerde energie maximaal worden ingezet binnen het eigen bedrijf. Het aansturen van verbruiksposten moet het eveneens mogelijk maken om in te spelen op toekomstige tariefopportuniteiten.

Met het project SAVE focussen we op eenvoudig te implementeren maatregelen en snel toepasbare technologie. Unizo zal in dit project meewerken aan de begeleiding en implementatie van de maatregelen bij de bedrijven. Tijdens het project zullen op verschillende locaties demo-sites opgezet worden. Op die manier krijgen geïnteresseerden de mogelijkheid om de systemen in de praktijk te bekijken. Op implementatieniveau willen we komen tot oplossingen die robuust zijn tov mogelijke toekomstige tarieven. Hiervoor zullen gedetailleerde profielen van typebedrijven opgemaakt worden en gedetailleerde simulaties uitgevoerd worden.

Unizo is daarom nog op zoek naar bedrijven om energiemetingen uit te voeren. Ondernemers die geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met Charlotte Dekeyser (02/212 25 19 of charlotte.dekeyser@unizo.be).

Meer weten over SAVE? Neem een kijkje op de website http://www.greenbridge.be/nieuwsbericht/project-save-slim-aansturen-van-elektriciteit