Sociaal overleg: vakbonden verlaten IPA-onderhandelingen

De werkgevers betreuren de beslissing van de vakbonden om de onderhandelingstafel te verlaten. Het voornaamste argument, met name het carcan van de loonnormwet, verwondert ten zeerste. Het vorige IPA 2017-2018 was reeds op de nieuwe wet gebaseerd. Toen was het wettelijke kader aanvaardbaar, vandaag niet meer. Het VBO, UNIZO, Boerenbond en UCM vinden dat onbegrijpelijk.

De werkgevers hebben altijd constructief naar oplossingen gezocht om de competitiviteit van de ondernemingen en de koopkracht van de werknemers met elkaar te verzoenen. Wat er nu gebeurt, dreigt het economisch bestel van het land te ondermijnen, wat niet in het belang is van de ondernemingen, noch van de werknemers.

UNIZO, VBO, Boerenbond en UCM blijven bereid om naar oplossingen te zoeken, maar niet ten koste van de concurrentiekracht van onze bedrijven. Een aangetaste concurrentiepositie van de bedrijven betekent immers jobverlies, wat in het verleden meermaals is bewezen.

Als de vakbonden een signaal geven dat ze opnieuw rond de tafel willen komen, zijn de werkgevers daartoe bereid.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
0478/22 37 51 - filip.horemans@unizo.be