Sociale partners willen einde loopbaan versoepelen

De Groep van Tien, de belangrijkste tien vakbonden en werkgeversorganisaties, heeft de regering gisteren voorstellen gedaan om het einde van de loopbanen te versoepelen. UNIZO-topman Karel Van Eetvelt ziet alvast mogelijkheden tot verdere afspraken op voorwaarde dat stakingen of andere acties uitblijven. “Het akkoord bepaalt dat werkgevers die door het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden met meerkosten opgezadeld zitten, gecompenseerd worden. Dat was noodzakelijk.”

“Ook de voorstellen over brugpensioen en landingsbanen blijven binnen de krijtlijnen van het regeerakkoord. De minimumleeftijden blijven overeind, de fasering zal sociaal meer aanvaardbaar zijn en er zal nu vooral duidelijkheid komen voor alle betrokken bedrijven en werknemers.”

Of de regering ingaat op de voorstellen, is voorlopig onduidelijk. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) reageert opgelucht en noemde de voorstellen “een doorbraak”. Wel wegen ze zwaar op de begroting en hollen ze de regeringsvoorstellen over brugpensioen en landingsbanen uit. UNIZO zet de belangrijkste voorstellen op een rijtje.

1.    Eenheidsstatuut
Voor de extra kosten die de carensdag voor arbeiders teweegbrengen, wordt 80 miljoen euro uitgetrokken om de werkgevers te compenseren. UNIZO vindt dat een stap in de goede richting, maar vreest dat het onvoldoende zal zijn.

2.    Brugpensioen
Hoewel de regering besliste dat enkel 62-plussers vanaf 2016 op brugpensioen kunnen gaan, stellen de werkgeversorganisatie en vakbonden voor dat de leeftijdsgrens op 60 jaar blijft tot eind 2017 voor bedrijven die daarover een cao sluiten voor 30 juni 2015. Zo’n cao blijft maximaal drie jaar geldig.

3.    Zware beroepen
De sociale partners stellen voor dat brugpensioen in bepaalde sectoren op 58 jaar mogelijk blijft voor zware beroepen, nachtarbeid en lange loopbanen. Ze willen dat in een kaderakkoord gieten. Als de sectoren zich niet aansluiten bij dat kaderakkoord, is brugpensioen pas mogelijk op 60 jaar, zoals de regering-Michel dat eerder besliste.
Ook voor herstructureringen willen ze een kaderakkoord sluiten waardoor brugpensioen op 55 jaar mogelijk blijft. De regering-Michel wilde die leeftijdsgrens optrekken tot 60 jaar.

4.    Landingsbanen
Werknemers die het aan het einde van hun loopbaan iets rustiger aan willen doen, kunnen vandaag vanaf 55 jaar vier vijfde of de helft minder gaan werken. Een werknemer krijgt dan een uitkering voor de niet-gewerkte periode. De Groep van Tien stelt voor dat zo te houden voor zware beroepen als dat in de sectoren zo wordt afgesproken. Nochtans wou de regering-Michel die leeftijdsgrens vanaf 1 januari 2015 optrekken naar 60 jaar.