Startersatlas UNIZO, Graydon en UCM: 2016 absoluut topjaar met 89.777 starters, of 7.206 meer dan in 2015

  • In 2016 8,7 % meer starters dan in 2015.
  • Sterke stijging in 3 gewesten, maar meest in Vlaanderen.
  • Na aftrek stopzettingen blijft netto aangroei aantal bedrijven wel beperkt tot 2,1 %.

Goed nieuws uit startersland. Het aantal ondernemers dat er durft voor te gaan, is in 2016 andermaal sterk gestegen. In 2016 schoten  89.777 nieuwe ondernemers uit de startblokken. Dat zijn er 7.206  meer dan vorig jaar. Een stijging met 8,7 %. Dit succes wordt wel getemperd door het aantal stopzettingen in dezelfde periode. In 2016 zetten 65.843 ondernemers er een punt achter. Waardoor we per saldo uitkomen op een netto aangroei van het aantal ondernemingen met (slechts) +2,1 %. Weliswaar nog altijd beter dan in 2015 (+ 1,6 %) en 2014 (+0,3 %). De ruime dienstensector trekt ook dit jaar de meeste starters aan (+ 34.220). Procentueel zien we de grootste stijging (+ 28,6 %) binnen sector 'Vervoer te land, te water en in de lucht'. Een wat diepgaandere analyse leert dat het hier vooral gaat om koerierbedrijven: kleine zelfstandigen die pakjes leveren voor het toenemend aantal e-commercebedrijven.  Na de dienstensector blijven de vrije beroepen voor de grootste aanvoer van nieuwe starters zorgen (+ 13.416). Daarna komen de bouw (+ 9.417) en de detailhandel (+ 7.995). Tot daar enkele conclusies uit de Startersatlas 2016 die vandaag door Graydon, UNIZO en UCM werd voorgesteld.
 
Alle gewesten delen dit jaar in de groei. Vlaanderen trekt hier het peleton (+ 7,2 %), gevolgd door Brussel  (+ 6,7 %) en Wallonië (+ 4,96 %). Met respectievelijk 49.393, 11.924 en 22.923 starters kunnen we spreken van een echt topjaar. Nooit eerder werden er zoveel eenmanszaken en vennootschappen opgericht. In absolute cijfers is de provincie Antwerpen de sterkste groeier, met 14.727 nieuwkomers, maar procentueel maakt Limburg de grootste sprong voorwaarts: + 10 %. Ook de andere Vlaamse provincies gaan er op vooruit en dat geldt ook voor de Waalse. De grootste aangroei in zowel absolute cijfers (+ 334) als percentage (+ 11 %) is hier voor Namen.
 
Brussel heeft nog steeds de grootste startersdichtheid (1 starter per 100 inwoners), gevolgd door Vlaanderen (1 starter per 131 inwoners) en Wallonië (1 starter per 157 inwoners). "Die startersdichtheid spreekt boekdelen", aldus UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. "Hoewel we er flink op vooruit gaan, vormen ondernemers nog altijd een (te) kleine minderheid in onze samenleving. Er lopen nog teveel mensen rond met ondernemersdromen die ze nooit kunnen of durven realiseren. We moeten hen meer vertrouwen geven in plaats van hen schrik aan te jagen. Zodat de crisissfeer verder opklaart en nog meer nieuwe  ondernemers zich volop smijten.  Hét recept voor meer welvaart, meer jobs, meer aanbod, meer leven in de brouwerij. We moeten het imago van ondernemers verder verbeteren, de lasten voor ondernemers moeten omlaag, in het bijzonder de vennootschapsbelasting, we blijven hameren op minder rompslomp. En we moeten evolueren naar een sociaal vangnet dat evenwaardig is voor iedereen, ook voor ondernemers."
 
"Een opsteker is in elk geval het toegenomen optimisme", aldus Eric Van den Broele, senior manager Research and Development bij Graydon: "Meer mensen dan ooit tevoren maken effectief werk van hun eigen zaak. In die zin staat 2016 duidelijk voor een kentering. Voor een positieve toekomst waarbij nog meer nieuwe ondernemers zullen opstaan, voor economische groei zullen zorgen, voor hun eigen tewerkstelling en voor die van anderen. Een opsteker is ook de toename van het aandeel nieuwe vennootschappen, na vier moeilijke jaren. Met een groei van + 15 % is hier sprake van de sterkste toename van de afgelopen 10 jaar."

Eerste kwartaal 2017 belooft nog meer goeds
In de Startersatlas van 2016 werpen Graydon, UNIZO en UCM ook al een blik op het eerste kwartaal van 2017. Met het nodige voorbehoud weliswaar. En ook hier ogen de eerste resultaten gunstig.  In nam het aantal starters in het eerste kwartaal van 2017 toe met 4,2 %, ten opzichte van dezelfde periode in 2016. De stijgende trend van de voorbije jaren wordt dus aangehouden. Het absoluut aantal van 24.846 starters is het hoogste kwartaalcijfer van de afgelopen 10 jaar. Het gaat hier wel om voorlopige cijfers, die nog kunnen evolueren.
 
Klik hier voor de volledige Startersatlas 2016
 
BELANGRIJK:

Deze voorstelling van de Startersatlas vindt plaats aan de vooravond van de allereerste ONLINE UNIZO-Startersdag, op donderdag 18 mei,  in samenwerking met het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innoveren. Van 10.00 tot 22.00 uur zit die dag een heel leger aan experten online klaar, die starters via chat, telefoon of sociale media een antwoord geven op al hun vragen.
www.onlinestartersdag.be

Perscontact:
UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be