Startersatlas UNIZO, Graydon en UCM: Kaap van 100.000 starters in 2018 voor het eerst overschreden.

Afgelopen jaar kwamen er in ons land 100.113 nieuwe ondernemingen (eenmanszaken en vennootschappen) bij, waarmee voor het eerst drempel van 100.000 starters wordt overschreden. Dat zijn er 5.032 of 5,29 % meer dan in 2017. Een toename die in lijn ligt met die van voorgaande 'grand cru'-jaren: + 5,91 % tussen 2016 en 2017 en + 8,73 % tussen 2015 en 2016. Opgeteld ging de Belgische starterspopulatie over de afgelopen drie jaar met maar liefst een vijfde (+ 19,93 %) op vooruit. Dat blijkt uit de Startersatlas 2019 (cijfers 2018) die vandaag door bedrijfsinformatiespecialist Graydon, UNIZO en UCM werd voorgesteld. Dat gebeurde in de Brusselse koffiebranderij 'Mamé Noka' van jonge ondernemer Quentin Castel. De Startersatlas brengt nauwgezet in kaart welke regio's, sectoren en beroepen het hoogst aantal starters kennen. Uit heel voorlopige cijfers voor het eerste kwartaal van 2019 blijkt overigens andermaal een te verwachten verdere groei van het aantal starters, dit jaar.

Grootste stijging in Vlaanderen
In Vlaanderen steeg het aantal starters het meest. In 2018 waren het er 58.230, of 6.043 meer dan in 2017.  Ook in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest nam het aantal starters verder toe (+ 5,33 %), waarmee de teller voor 2018 er op 13.112 eenheden komt. In Wallonië daarentegen zien we een minimale daling van het aantal starters (- 0,20 %). Waarmee het totaal in 2018 op 24.457 komt, eigenlijk eerder een status quo. Opmerkelijk wetende dat Wallonië in 2017 met + 6,89 % nog de grootste groei in aantal starters van de drie gewesten noteerde. Vlaanderen volgde dat jaar met + 5,66 % en Brussel met + 4,50 %.

41 % startende vrouwen, 59 % startende mannen bij eenmanszaken
Het aandeel startende vrouwelijke ondernemers met een eenmanszaak ligt met 41 % iets hoger dan tien jaar geleden, toen dat nog op 38 % lag. Maar die score blijft nog altijd ongeveer stabiel, sinds 2010 intussen. De uitdaging blijft dus groot om meer vrouwen met ondernemersplannen over de streep te trekken.
Netto toename aantal ondernemingen bedraagt 1,9 %
Brengen we het aantal stopzettingen (onder welke vorm dan ook) in mindering van de aangroei met nieuw startende bedrijven, dan komen we per saldo uit bij een nettogroei van 1,9 % voor België. In Vlaanderen gaat het om + 2,3 %, in Brussel om + 2,0 % en in Wallonië om + 0,3 %. Veruit de hoogste nettogroei (+4,8 %) zien we bij de vrije beroepen.

Twee op drie starters overleeft eerste vijf jaar
Van alle nieuw opgerichte ondernemingen in 2014 is vijf jaar later (begin 2019) nog 66,7 % actief. Van de ondernemingen die tien jaar geleden (2004) startten, is nog 54,6 % in business. Daarbij gaat het lang niet altijd om falingen maar vaak ook om gewone stopzettingen. De hoogste overlevingsgraad op vijf jaar vinden we vinden in de industrie (75,3%), de vrije beroepen (72,3%) en de groothandel (75,3%). In de horecasector blijkt na vijf jaar nog slechts 55,0 % te bestaan, meteen ook de laagste score. Vlak voor deze hekkensluiter staan de detailhandel (55,3 %) en de transportsector (63,6 %).

9 % neemt meteen personeel in dienst
Van alle starters in 2018 neemt 9 % in datzelfde jaar personeel in dienst. "Al bij al een toch laag aandeel dat aangeeft dat de drempel om aan te werven nog relatief hoog ligt, ondanks de vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste werknemer", interpreteert UNIZO deze score. "Koppel daaraan lage overlevingsgraad van arbeidsintensieve sectoren, zoals de horeca en de detailhandel en je kan niet anders dan besluiten dat de lasten op arbeid nog verder naar beneden moeten."

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO: "Het  toenemend aantal starters is een goeie graadmeter voor de algemene stemming en het vertrouwen in de toekomst bij de ondernemers. Het optimisme blijft groot en de drempel om zelf een zaak te starten verkleint, mede door de inspirerende voorbeeldfunctie van het groeiend aantal starters, maar ook door stimulerende maatregelen, waaronder, bijvoorbeeld, het verbeterd statuut van de student-ondernemer. Ook trends al de digitalisering maken het vaak eenvoudiger om een eigen zaak te starten. En dan zijn er uiteraard ook nog evoluties als de afschaffing van het verplichte attest bedrijfsheer en het loslaten van de regels voor gereglementeerde beroepen. Waarbij UNIZO wel blijft ijveren voor het inbouwen van voldoende alternatieve kwaliteitsgaranties, zowel op vlak van financiële en managementskills als op gebied van vakkennis."

"Ondanks al dit goede nieuws is dit niet het moment om achterover te leunen, niet voor de bevoegde overheden, maar evenmin voor UNIZO. Ondernemers vormen nog altijd een (te) kleine minderheid in onze samenleving. Er lopen nog teveel mensen rond met ondernemersdromen die ze nooit kunnen of durven realiseren. We moeten hen meer vertrouwen geven en in alle facetten van het ondernemerschap ondersteunen. Met een beter sociaal statuut als belangrijke prioriteit, bovenaan de syndicale agenda van UNIZO. Na de door UNIZO bepleitte en intussen gerealiseerde verlaging van de KMO-vennootschapsbelasting, lanceerden we onlangs het voorstel om ook voor zelfstandigen zonder vennootschap een gelijkaardige belastingverlaging door te voeren, onder de vorm van een zogenaamde 'ondernemingsaftrek'. Die komt er op neer dat 20 % van de gerealiseerde brutowinst (tot max. 100.000) zou worden vrijgesteld van belastingen. Met deze maatregel zorgen we niet alleen voor een gelijkaardige fiscale behandeling van zelfstandigen en vennootschappen, het is ook een doeltreffend middel tegen een nodeloze vervennootschappelijking van het ondernemerslandschap, zeker na de onlangs van kracht geworden, vereenvoudigde nieuwe vennootschapswetgeving."

Eric Van den Broele, senior manager Research and Development bij Graydon: "Het jaar 2018 is een historisch jaar. Voor het eerst werden méér dan 100.000 nieuwe bedrijven opgericht. Daarnaast blijkt sedert 2015 een vrij constante toename van het aantal nieuwe bedrijven. Met betrekking tot Vlaanderen noteren we zelfs de sterkste groeispurt sedert 2008. De sector met de grootste groei van het aantal starters ten opzichte van 2017 is de transportsector. De sector komt bovendien op een tweede plaats wat betreft de procentuele aanwas van de populatie (nettogroei). Niet verwonderlijk met de enorme toename van de internethandel en de daarmee verbonden groeiende behoefte aan koerierdiensten. Daarnaast zien we binnen twee sectoren een daadwerkelijke krimp van het aantal actieve ondernemingen. Specifiek tellen we een daling van het aantal actieve horecazaken met -0,71% en van het aantal actieve groothandelaars met -0,99%. Binnen de horeca is heeft die daling specifiek betrekking op restaurants en cafés. De starters- en nettogroeicijfers tonen veel meer dan enkel wat toenames of veranderingen. De cijfers zijn meer dan louter de weerspiegeling van een economisch gegeven. Ze tonen ook hoe ons maatschappelijk weefsel evolueert. In welke mate die evolutie ook op langere termijn duurzaam kan zijn of ons met nieuwe vraagstukken zal confronteren. Graydon blijft dit op de voet volgen, want met deze inzichten kunnen we de Belgische economie en het bedrijfsleven helpen groeien."

Klik hier voor de volledige Startersatlas 2019 (cijfers 2018)

BELANGRIJK:
Op donderdag, 16 mei, organiseert UNIZO haar jaarlijkse online Startersdag, in samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Van 09u00 tot 17u00 uur zit die dag een leger aan experten online klaar, om starters via chat, telefoon of sociale media een antwoord geven op al hun vragen.
www.onlinestartersdag.be

Meer weten: Contacteer UNIZO-persverantwoordelijke Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be

Voor Graydon: Gerd De Smyter, Group Corporate Communications:
T 03/280 88 29 - M 0474/49 00 69