Startersatlas UNIZO, Graydon en UCM: "Record aantal starters andermaal verpulverd in 2017"

“Onze economie heeft behoefte aan ondernemende mensen”, zeggen we al jaren bij UNIZO, Graydon en UCM. En die oproep vindt van langsom meer gehoor. Steeds meer ‘dromers’, met plannen en ambities, worden ‘durvers’ en ‘doeners’, die springen en een eigen zaak starten. 2015 was al een ‘grand cru’-jaar, waarin het startersrecord van het gouden jaar 2011 werd verpulverd. Maar in 2016 deden we daar nog een - fenomenale – schep bovenop, met 7.206 starters méér dan het jaar ervoor. In 2017 doen we daar nog een ‘boerenjaar’ bovenop, met in totaal 95.081 nieuwe ondernemingen (eenmanszaken en vennootschappen), of 5.304 meer dan de 89.777 van het jaar ervoor. Het grootste aantal starters ooit. Dit jaar bedroeg de stijging ten opzichte van vorig jaar 5,91 %. In 2017 startten dik 28 % meer mensen een zaak dan in het pré-crisisjaar 2007, tien jaar geleden.  De trend van afgelopen jaren blijft zich dus volop doorzetten. Ondernemen is helemaal van deze tijd, dankzij een verbeterd imago van ondernemerschap in het algemeen en een sterk wijzigende tijdsgeest anderzijds. Dat blijkt uit de Startersatlas 2018 (cijfers 2017) die vandaag door bedrijfsinformatiespecialist Graydon, UNIZO en UCM werd voorgesteld. De Startersatlas brengt nauwgezet in kaart welke regio's, sectoren en beroepen het hoogst aantal starters kennen. Zowel in Wallonië (+ 6,89 %) als in Vlaanderen (+ 5,66 %) zien we, net als in 2016, een mooie stijging van het aantal starters. En ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tekent met + 4,5 % starters een mooi groeisaldo op.

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO: "Het  toenemend aantal starters is een goeie graadmeter voor de algemene stemming en het vertrouwen in de toekomst bij de ondernemers. De crisissfeer ligt steeds verder achter ons. En die opklaring wordt op haar beurt opnieuw versterkt door de vele nieuwe ondernemers, die zich volop smijten en investeren in onze economie. Wat neerkomt op meer welvaart, meer jobs, meer aanbod, meer leven in de brouwerij. Bijna één op tien starters - 9,5 % - neemt al meteen personeel in dienst. De tewerkstellingsstimuli van deze regering hebben hun doel dus niet gemist. Alle andere starters creëren op zijn minst al hun eigen job. Ondanks als dit goede nieuws is dit niet het moment om achterover te leunen, niet voor de bevoegde overheden, maar evenmin voor UNIZO. Ondernemers vormen nog altijd een (te) kleine minderheid in onze samenleving. Er lopen nog teveel mensen rond met ondernemersdromen die ze nooit kunnen of durven realiseren. We moeten hen meer vertrouwen geven en in alle facetten van het ondernemerschap ondersteunen. Met een beter sociaal statuut als belangrijke prioriteit, bovenaan de syndicale agenda van UNIZO."

Eric Van den Broele, senior manager Research and Development bij Graydon: "De groei van het aantal starters stemt ons uitermate positief. Uiteraard zijn er ook bedrijven die hun activiteiten stopzetten. Toch neemt de bedrijvigheid nog steeds toe. Netto werd ons land het afgelopen jaar 2017 28.460 bedrijven rijker of een netto-groei van 2,45 %: het sterkste cijfer vande afgelopen vijf jaar... Als het gaat om starters, leeft het verhaal dat deze voor beduidend meer faillissementen zorgen. Deze startersatlas laat zien dat dit beeld niet klopt. Van de totale populatie gefailleerden in 2017 is ruim 34 % jonger dan 5 jaar. Echter dit ruime aantal heeft vooral te maken met het feit dat jonge ondernemingen zo talrijk vertegenwoordigd zijn in deze categorie. Kortom, de wetmatigheid van het grote aantal. In werkelijkheid blijft de falingsgraad bij die jonge ondernemingen niet beduidend hoger, zelfs lager dan bij de oudere populaties. Zo noteerde Graydon bij bedrijven, ouder dan 25 jaar, één faillissement per 100 bedrijven. Bij ondernemingen, jonger dan vijf jaar, is dat 'slechts' één per 126. Dit neemt niet weg dat starters rekening moeten houden met de risico's, maar ze zijn er niet extra gevoelig voor.."

Grootste stijging in Wallonië
In vergelijking met 2016 zijn er in 2017 zowel in Wallonië (+6,89 %), Vlaanderen (+6,66 %) als het Brussels gewest (+4,5 %) meer starters. Een groot verschil met de periode tussen 2014 en 2015, toen enkel Vlaanderen een positieve evolutie optekende. Kennelijk werpt het masterplan voor Wallonië volop zijn vruchten af. Bovendien behalen alle drie de gewesten nieuwe records wat betreft het absolute aantal nieuw opgerichte ondernemingen. Met 52.187, 24502 en 12.461nieuw opgerichte ondernemingen in respectievelijk Vlaanderen, Wallonië en het Brussels gewest zijn er nooit zoveel eenmanszaken en vennootschappen opgericht.

Dienstensector en vrije beroepen meest populair
Ook dit jaar blijft de dienstensector het meest populair bij starters. In 2017 zijn er 36.922 starters in de dienstensector, wat overeenkomt met een aandeel van 38,8 % ten opzichte van het totale aantal starters in België. Binnen de dienstensector zijn de zakelijke diensten en immobiliën het populairst met respectievelijk 9.537 en 7.939 starters. De tweede grootste groep wordt gevormd door de vrije beroepers. Zij hebben een aandeel van 14,79 % ten opzichte van het totale aantal starters in 2017 met 14.065 starters. Binnen deze sector zijn de medische beroepen het sterkst vertegenwoordigd met een aandeel van 66,4 % of in totaal 9.344 starters. Na de dienstensector en de vrije beroepen volgen de bouwsector met een aandeel van 10,3 % of 9.812 starters en de detailhandel met een aandeel van 8,66 % of 8.235 starters. De transportsector ('vervoer logististiek') kent met 61,5 % meer starters dan vorig jaar de grootste relatieve groei. Aan de andere kant van het spectrum zien we een duidelijke daling van het aantal starters in financiele diensten (zelfstandige bankkantoren...): - 19,1 %. De drukkerijsector kijkt eveneens aan tegen een significante daling van het aantal starters: - 12,4 %.

Twee op drie starters overleeft eerste 5 jaar
Van alle nieuw opgerichte ondernemingen in 2013 is vijf jaar later (begin 2018) nog 66,3 % actief. Concreet betekent dit dat van de 77.471 opgestarte ondernemingen in 2013 er begin 2018 nog 51.363 actief zijn. Vrije beroepers maken statistisch het meeste kans de eerste vijf jaar te overleven (83,40 %). De horeca is traditioneel hekkensluiter met een overlevingskans na vijf jaar van 60 %. 26.108 in 2013 opgerichte ondernemingen (33,7 %) overleefden de eerste vijf jaren dus niet. Ter vergelijking: van de 74.118 starters in 2007 is vandaag nog 52 % actief. Overleeft een startende onderneming de eerste vijf jaar, dan daalt de kans op stopzetting substantieel. Leggen we de overlevingscijfers van onze Belgische starters naast de Europese cijfers van Eurostat, dan valt op dat we hier zeer goed scoren. Want terwijl bij ons gemiddeld 2 op 3 starters (66,3 %)hun eerste vijf jaar overleven, is dat in Nederland slechts 52 %. Frankrijk en Duitslands scoren hier nog midner, met respectievelijk 45 % en 39 % overlevingskans.

43 % startende vrouwen, 57 % startende mannen
Het aandeel startende vrouwelijke ondernemers met een eenmanszaak ligt met 43 % beduidend hoger dan tien jaar geleden, toen dat nog op 38 % lag. Maar die score blijft nog altijd ongeveer stabiel, sinds 2010 intussen. De uitdaging blijft dus groot om meer vrouwen met ondernemersplannen over de streep te trekken.

Klik hier voor de volledige Startersatlas 2017

BELANGRIJK:
Op 26 april organiseert UNIZO haar jaarlijkse online Startersdag, in samenwerking met het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innoveren. Van 10.00 tot 22.00 uur zit die dag een heel leger aan experten online klaar, die starters via chat, telefoon of sociale media een antwoord geven op al hun vragen.

www.onlinestartersdag.be

Starters kunnen voortaan genieten van 6 maanden gratis UNIZO-lidmaatschap.

Meer weten: Contacteer UNIZO-persverantwoordelijke Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be
Voor Graydon:

Gerd De Smyter, Group Corporate Communications:
T 03/280 88 29 - M 0474/49 00 69