Stel je een dove werknemer tewerk of heb je plannen om een dove persoon aan te werven?

De vzw Fevlado (de Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties) wil werk maken van gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove personen en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal, in de samenleving en dit in alle aspecten van het dagelijks leven. Onder meer op de arbeidsmarkt krijgen dove mensen momenteel nog steeds niet dezelfde gelijke kansen als horende mensen. Dit zorgt niet alleen voor frustraties bij dove mensen die nog altijd problemen ondervinden in hun zoektocht naar werk of tijdens het uitoefenen van hun job, maar ook voor blijvende onzekerheden bij horende werkgevers wanneer ze een doof persoon (willen) tewerkstellen binnen hun onderneming. In 2015 focust de cel Belangenbehartiging zich dan ook volop op dit belangrijke dossier met een grootschalige bevraging die u terugvindt op deze link.

Zonder uw bijdrage aan deze enquête en die van vele andere werkgevers kan men niet bewijzen hoe belangrijk dit thema is, wat er allemaal leeft op de arbeidsmarkt op vlak van de instroom en tewerkstelling van dove personen, welke veranderingen er nodig zijn en hoe men dit kan omzetten in concrete actie. Voor vzw Fevlado is het dan ook ontzettend belangrijk om zo veel mogelijk reacties van werkgevers te krijgen op deze enquête. Hun doel is om de antwoorden van minstens 100 werkgevers te verzamelen. Enkel dan zullen de resultaten doorslaggevend genoeg zijn. De enquête invullen duurt zo’n 15 minuten. Ze zal beschikbaar zijn tot en met 15 juli 2015. Wij hopen dat we zo veel mogelijk reacties krijgen. Daarna zal vzw Fevlado hunuiterste best doen om de huidige problemen aan te pakken en de arbeidscontext voor dove mensen en hun horende werkomgeving positief te benaderen.

Meer info:
Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties vzw Stropkaai 38 | 9000 Gent | www.fevlado.be e-mail: goedele.debeerst@fevlado.be ooVoo-ID: goedele.debeerst | Skype-ID: goedele921110