Stem Karel naar de Taxman Award 2015

Heeft u er altijd van gedroomd om net als de jury van de Oscar’s of de jury van de Nobelprijs de winnaar te kiezen van een prestigieuze award? Dit is uw kans!

Karel Van Eetvelt is één van de genomineerden voor de Taxman Award 2015, zowat de Oscar van de Belgische fiscaliteit. De organisatoren van de Taxman Award hebben hem genomineerd voor zijn niet aflatende strijd voor het vrijwaren van de liquidatiebonus. En meer bepaald voor het voorstel van UNIZO voor het invoeren van een “liquidatiereserve”. De liquidatiereserve laat vennootschappen toe om jaarlijks een deel van de winst te reserveren met het oog op liquidatie, in ruil voor het betalen van 10% belasting op de gereserveerde winsten. De federale regering heeft deze liquidatiereserve inmiddels bij wet ingevoerd.

Dankzij UNIZO kan u als ondernemer uw vennootschap dus blijven liquideren aan 10% belasting!

Meer info: kristof.willekens@unizo.be - 02 212 25 37

Meer over: Belastingen, Promoties, Wedstrijden, tombola's, loterijen