STEM - Techniekcoaches

Stem_-_techniekcoaches

Gezocht: Techniekcoaches

Om jongeren meer bewust te maken van het belang van wetenschap en techniek, en hen te laten kennismaken met STEM-beroepen wil het departement Onderwijs en Vorming samen met bedrijven en sectoren inzetten op techniekcoaches.

Techniekcoaches zijn vrijwilligers die minimum 3 keer per jaar voor een school beschikbaar zijn.Het zijn ervaren technische experten:

  • die gewerkt hebben of nog steeds werken in een technische sector of bedrijf en die hun kennis en passie met de leerkrachten en de school willen delen.
  • die op een dynamische maar ook begrijpelijke manier over hun vak en over de ontwikkelingen in techniek en wetenschap kunnen praten.
  • die bereid zijn om de opportuniteiten in het curriculum en in de eindtermen te ontdekken die toelaten dat de leerkracht (of beter: het lerarenteam) er iets mee kan in de dagelijkse klaspraktijk.
  • die ook kunnen luisteren naar de leerlingen en naar wat zij kunnen bijdragen in deze innoverende klaspraktijk.
  • die vanuit hun brede, technische inzicht met een open blik in de wereld staan en de link kunnen leggen tussen de alomtegenwoordige techniektoepassingen in de schoolomgeving en wat je ermee kan in en buiten de klas, en dus ook : hoe de leerlingen probleemoplossend kunnen werken rond  de gestelde technische en wetenschappelijke uitdagingen.

Meer info? Klik hier.

Meer vragen graag maielen naar Nele Muys (nele.muys@unizo.be), adviseur UNIZO Studiedienst.