Stemming over bijkluswet straks in de Kamer? UNIZO herhaalt: "Wij stappen naar Grondwettelijk Hof!"

Alles wijst er op dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers de wet op het onbelast bijklussen vanmiddag alsnog zonder enige aanpassing zal goedkeuren, na eerder uitstel. "Onbegrijpelijk en onverantwoord", herhaalt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "We brengen alles in gereedheid om, zoals aangekondigd, effectief naar het Grondwettelijk Hof te stappen, als de wet straks wordt gestemd." Ook heel watsectorfederaties, waaronder de Bouwunie, hebben al aangegeven zich bij de actie van UNIZO aan te sluiten. "We gaan deze door de regering georganiseerde oneerlijke concurrentie écht niet laten passeren."

De eerder geuite bezwaren en eisen tot aanpassing, van UNIZO en de bij haar aangesloten sectorfederaties, blijven onverkort overeind. Zo wil UNIZO nog altijd harde garanties dat de 'occasionele diensten', waarvan sprake, effectief worden beperkt tot échte vriendendiensten, door een heldere en ondubbelzinnige afbakening in de wet. Daarbij moeten activiteiten worden geschrapt die concurrentieel kunnen zijn met die van reguliere zelfstandigen (bijvoorbeeld onderhoudswerken aan of rondom de woning). Ook kan er voor UNIZO geen sprake van zijn dat werknemers hun reguliere activiteiten (bij hun werkgever) in hun vrije tijd zouden verderzetten als onbelaste bijverdienste. "Want dan stimuleer constructies waarbij werknemers vier vijfde gaan werken bij hun baas om vervolgens diezelfde baas op de vijfde dag aan oneerlijke gunstvoorwaarden te gaan beconcurreren", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO.
Daarnaast blijft UNIZO vooral bezorgd over de diensten die via platformen kunnen worden verricht, omdat hier de beperkingen op het onbelast bijverdienen niet of nauwelijks gelden. Hier had UNIZO absoluut aangedrongen en gerekend op bijsturingen, zoals het behoud van de huidige belasting van 10 % en het invoeren van een grensbedrag van 500 euro per maand.
Zoals de wet er nu uitziet, krijgen UNIZO, haar leden en aangesloten sectorfederaties geen enkele garantie dat ondernemingen hun huidige activiteit niet geheel of gedeeltelijk onder een platform kunnen onderbrengen (om zo te vermijden dat hun deeltijdse medewerkers sociale bijdragen of belasting moeten betalen). Want ook dat betekent deloyale concurrentie voor ondernemers die hun werknemers wél een volwaardig statuut geven.
"Daarom stappen we naar het Grondwettelijk hof, samen met onder meer onze beroepsorganisaties, zoals de Bouwunie, als deze bijkluswet zonder aanpassingen wordt goedgekeurd. We kunnen dit niet laten passeren", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO.

Terwijl de bijkluswet nog niet of nauwelijks gestemd is, dient zich alweer een nieuwe aanval aan op de reguliere - en dus zwaar belaste - activiteiten van zelfstandige ondernemers in de sector van woning- en tuinonderhoud. Zo roept de sector van de dienstechequebedrijven op om ook werken aan woning en tuin door dienstencheque-medewerkers te laten uitvoeren. "Het wordt stilaan bon ton om onze bedrijven, die met hoge lasten onze welvaart en sociale zekerheid financieren, te laten beconcurreren door mensen in 'voordeelformules', die niets of nauwelijks afdragen aan de maatschappij", zegt Danny Van Assche van UNIZO. "Zo wordt de tak van onze welvaart afgezaagd, waarop we allemaal zitten. We eisen een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie voor iedereen."

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be