"Stop het fake news over langdurig zieken"

In een opiniestuk reageert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, op het fake news over langdurig zieken, dat hij afgelopen weekend in de media las en hoorde. Hij pleit voor een sereen debat, met kennis van zaken.
 
Danny Van Assche"Het liep afgelopen weekend weer de spuigaten uit: het fake news over de langdurig zieken. Terwijl Meyrem Almaci verklaarde dat burn-out door de regering erkend is als arbeidsgerelateerde aandoening, maakte Meryame Kitir onze bevolking in de zaterdagkranten wijs dat werkgevers langdurig zieken massaal op straat zetten onder het mom van re-integratie. Beide elementen stroken niet met de werkelijkheid: burn-out is op door de regering op dit moment niet erkend als arbeidsgerelateerde aandoening en in 2017 werden 63% van de re-integratietrajecten opgestart door werknemers die zelf hun werkgever wensten te verlaten.
 
Wat is er dan aan de hand? Dezelfde communicatie van dit weekend maakt veel duidelijk: het gaat deze politici niet om het welzijn van de werknemers, maar wel om geld en verdere (over)bescherming. Meryame Kitir pleit voor een verplichte opzegvergoeding vanaf 5 jaar anciënniteit voor elke werknemer, ongeacht de reden waarom het vertrek tot stand kwam. Meyrem Almaci sprak deze morgen in de ochtend dan wel over sancties en preventie, maar het debat over reactivering blijft in stilte gehuld.
 
Op het terrein beweegt op dit moment nochtans behoorlijk veel: de responsabilisering van werkgevers komt eraan. Indien een werkgever bijvoorbeeld geen re-integratieplan opstelt, zal er een sanctie kunnen worden geheven. Op hetzelfde moment onderneemt minister De Block ook actie om via hun dotaties de ziekenfondsen te responsabiliseren om meer te werken rond re-integratie en activering in plaats van enkel de focus te houden op het voorzien van uitkeringen van hun leden. In het kader van burn-out onderneemt de minister samen met de sociale partners, binnen FEDRIS, het agentschap voor beroepsrisico’s, een proefproject om een multidisciplinaire aanpak voor burn-out te ontwikkelen. Dit betekent echter nog niet dat burn-out per definitie een arbeidsgerelateerde aandoening is.
 
Op het terrein merken wij ook dat onze werkgevers hun steentje bijdragen: indien een werkgever in 2017 een re-integratietraject opstartte, leidde dit in de helft van de gevallen tot een traject dat re-integratie mogelijk maakt (en niet tot ontslag). Vanuit het RIZIV en de VDAB heeft iemand die langdurig ziek is dan weer de mogelijkheid om een traject te volgen met ondersteuning ter waarde van 4.800 euro om de weg terug naar het werk te vinden. Activering in deze is ook belangrijk.
 
De wedstrijd is daarmee niet gereden. De aanpak van absenteïsme en daaropvolgend langdurige arbeidsongeschiktheid is belangrijk. Op de werkvloer zijn de nieuwe risico’s voornamelijk ergonomisch en psychologisch van aard. Er wordt op dit moment te weinig gesproken over hoe we ons landschap welzijn op het werk, waar voor onze KMO’s de externe preventiediensten een centrale actor zijn, kunnen heroriënteren in de richting van deze nieuwe beroepsrisico’s. Momenteel verengen we welzijn op het werk en de bijhorende preventie nog te veel tot het jaarlijks medisch onderzoek door de arbeidsgeneesheer.
 
Mijn oproep aan de spelers in het publieke debat: voer het debat over de langdurig zieken sereen en met kennis van zaken. De polarisering en verspreiding van fake news, enkel en alleen om een hogere opzegvergoeding en overbescherming voor werknemers te bekomen, zorgt voor veel wantrouwen op het terrein en leidt niet tot de oplossing voor ons maatschappelijk probleem: hoe krijgen en houden we onze mensen aan de slag in een kwaliteitsvolle arbeidsomgeving?"
 
Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder UNIZO.