TAO zoekt geëngageerde bedrijven voor een project rond armoedebestrijding op de werkvloer

TAO is op zoek naar 5 bedrijven met een neus voor Sociale innovatie die willen investeren in armoedebestrijding en op die manier in hun eigen personeel. Het project TAO heeft als doel het absenteïsme en het jobverloop te verlagen.

Hoe? Door opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in te schakelen in het HR-beleid van uw bedrijf.

Return voor uw bedrijf?

-      U neemt de maatschappelijke verantwoordelijkheid in het kader van armoedebestrijding

-      U investeert als werkgever in uw werknemers die leven in armoederisico

-      U krijgt tools aangereikt om mensen met een lagere scholing aan te werven en langer in dienst te kunnen houden

Concreet:

TAO-Armoede wil een traject uittesten in jouw bedrijf en wil op basis van deze ervaringen een product ontwikkelen waarmee verder ingezet kan worden op deze vorm van armoedebestrijding in andere bedrijven.

Interesse? Neem contact op met vzw De Link – TAO-armoede Contact: Els Van den Berghe – els.vandenberghe@de-link.net - 02 204 06 96