Tax shift: UNIZO blijft aandringen op eenvoudigere vennootschapsbelasting voor KMO's

UNIZO is positief over de invulling van de tax shift die de regering dit weekend heeft afgesproken. De omvangrijke vermindering van de werkgeversbijdragen van 33 naar 25 % de volgende jaren is van groot belang.  "Dat gaat de competitiviteit van onze ondernemingen versterken", aldus UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Daarnaast heeft de regering ook fors ingezet op een verlaging van de loonkost voor de lagere lonen. Die zijn terug te vinden bij heel veel KMO’s en daar is het bijdragepercentage nu al lager dan 25 %. UNIZO had daar sterk op aangedrongen. Zo zal bijvoorbeeld de werkgeversbijdrage op een loon van 1500 euro dalen van 17,3 % nu tot 10,9 % in 2019. Er worden ook terecht extra maatregelen voorzien om de concurrentiekracht van de bouwsector te verhogen.

De tax shift bevat ook een heel belangrijk pakket maatregelen voor zelfstandigen en KMO’s, in totaal voor 580 miljoen euro. De sociale bijdragen die zelfstandigen betalen worden geleidelijk verminderd van 22 naar 20,5 %. “De regering heeft terecht ook aandacht voor de koopkracht van zelfstandigen” aldus nog UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Daarnaast wordt ook de investeringsaftrek verdubbeld van 4 naar 8 % wat de KMO’s zal aanmoedigen om te investeren en dus ook om jobs te creëren.

UNIZO wijst er wel op dat de regering een kans heeft laten liggen om de vennootschapsbelasting voor KMO’s te vereenvoudigen. De ondernemersorganisatie zaal daarop blijven aandringen. Door de complexiteit van de vennootschapsfiscaliteit worden KMO’s in de realiteit immers met veel hogere belastingpercentagens geconfronteerd dan multinationals.

Klik hier voor een overzicht van de maatregelen van de taxshift die een impact hebben op zelfstandigen en KMO's  

Meer over: Belastingen