Technisch talent blijft het grootste tekort

De belangrijkste veranderingen
Net zoals vorig jaar verdwijnen een aantal bouwberoepen van de knelpuntenlijst. Vanaf 2015 zijn metselaar en wegenwerker geen knelpuntberoep meer. Minder investeringen in wegenwerken door de gemeenten en een dalende vraag naar metselaars in combinatie met een behoorlijk hoog aantal faillissementen, vormen de belangrijkste verklaring voor het schrappen van deze twee knelpuntberoepen. Er blijven echter nog steeds veel bouwberoepen op de knelpuntenlijst staan.

Ook de leerkrachten zijn van de knelpuntenlijst verdwenen. Hoewel het rekruteren van leerkrachten voor sommige vakken en in sommige regio’s moeilijk blijft verlopen en zeker tijdelijke opdrachten een probleem vormen, raken de meeste vacatures voor leerkracht wel vlot ingevuld. Zeker in Limburg is er zelfs nog een arbeidsreserve aan leerkrachten die niet duurzaam aan de slag raakt.

Nieuw op de knelpuntenlijst is het beroep van arts. De Vlaamse arbeidsmarkt telt te weinig artsen met specialisaties als geriater, neuroloog, urgentiearts en kinderarts. Een tweede nieuw knelpuntberoep is de opticien. Ook voor dit technische beroep is de instroom vanuit onderwijs te beperkt.  

Arbeidsmarkt schreeuwt om technisch geschoold personeel
De knelpuntenlijst 2015 verschilt op enkele punten van die van 2014. Structureel blijft de lijst echter bijna identiek aan die van voorgaande jaren of zelfs decennia. Nog steeds schreeuwt de arbeidsmarkt om technisch geschoold personeel. Zeker nu de vergrijzing toeslaat, blijft het tekort aan onderhoudsmecaniciens, technici, tekenaars en ingenieurs acuut. Zolang we er niet in slagen om wetenschap, techniek en wiskunde populair te maken bij jongeren en hun ouders, zullen de technische beroepen de knelpuntenlijst blijven domineren. 

Vanaf 2015 brengt VDAB ook de hardnekkige knelpuntberoepen in kaart. Dit zijn beroepen die we, op basis van onze cijfers, beschouwen als de zwaarste knelpuntberoepen. Van deze beroepen kunnen we ook behoorlijk zeker zijn dat ze ook de komende jaren op de knelpuntenlijst zullen blijven staan. Het zal niet verbazen dat op deze deellijst voornamelijk technische beroepen terug te vinden zijn. Technisch getalenteerde jongeren die op de arbeidsmarkt alle kansen willen krijgen, weten waarvoor ze moeten kiezen.

De volledige lijst van knelpuntberoepen 2015 vindt u op http://vdab.be/trends/vacatureanalyse.shtml.

- De manier waarop de knelpuntberoepen worden bepaald, is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De cijfermatige basis is belangrijker geworden en binnen de lijst worden, ook op basis van harde cijfers, meer onderscheid gemaakt tussen de knelpuntberoepen.  
- De gedetailleerde studie van de knelpuntberoepen, die cijfers en duiding per knelpuntberoep bevat, wordt deze zomer gepubliceerd.

Contact

Willem Vansina, verantwoordelijke arbeidsmarktinformatie VDAB
willem.vansina@vdab.be02 506 12 04 of 0499 59 49 26

 

Bron: VDAB Publicaties