Tweeling Ilona en Laura Vandenbulcke door UNIZO en Liantis verkozen tot 'Jobstudent(en) van het Jaar'

  • Aantal jobstudenten steeg met 4 % tot 544.752
  • Aantal werkgevers met jobstudenten steeg met 5 % naar 62.753
  • Steeds meer studenten combineren meerdere jobs. Het gemiddelde ligt nu op 1,5 jobs per student.
  • 22 % jobstudenten werkt in de 4 kwartalen.
  • 23 % enkel in de zomermaanden (kwartaal 3).
  • Jobstudenten ook steeds vaker ingezet als één van de manieren om krapte op de arbeidsmarkt te compenseren.
    (Cijfers RSZ)

UNIZO en HR-dienstengroep Liantis verkozen identieke tweeling Ilona en Laura Vandenbulcke zonet tot 'Jobstudent(en) van het Jaar'. Ze ontvingen de award uit handen van Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Van Philip Van Eeckhoute, gedelegeerd bestuurder van Liantis, kregen de dames een cheque ter waarde van 1.500 euro. Ilona en Laura werden door een jury geselecteerd uit een reeks inzendingen van werkgevers. Echtpaar Niek Benoot en Ilse Wattyne, zaakvoerders van privaat eerste-wereldoorlogmuseum Hooge Crater in Zillebeke (Ieper), droegen de tweeling voor en zijn dan ook verheugd met de erkenning die hun 'ideale jobstudenten' krijgen. Met de verkiezing willen UNIZO en Liantis het belang van jobstudenten voor onze economie benadrukken en aantonen dat het huidige soepele tewerkstellingsstatuut voor jobstudenten vruchten afwerpt.

Ilona en Laura (23) werken intussen al bijna zeven jaar als jobstudent bij het zelfstandig gerunde, private eerste-wereldoorlogmuseum Hooge Crater in Ieper. "Het was hun allereerste studentenjob en al die jaren zijn ze trouw gebleven", vertelt hun trotse werkgever en zaakvoerder van het museum met themacafé, Niek Benoot. "Ze werken hier tijdens vakanties en de weekends en geen taak is hen teveel. Al die jaren kwamen ze nog nooit te laat! Ze helpen in de keuken, zorgen voor de bediening in het café, ze verwelkomen de bezoekers van het museum aan de onthaalbalie... en alles met de glimlach. Ze volgden trouwens allebei de cursus van infopunt Toerisme Westhoek en van Q-label Westtoer. Ook gaan ze mee naar activiteiten van Horeca Ieper, waarvan ikzelf bestuurslid ben."

Laura studeerde zonet af als criminologe en Ilona is logopediste, met extra specialisatie 'zorg'. "Daarmee komt nu een einde aan hun loopbaan als jobstudent. Maar ze hebben al aangegeven dat ze hier als flexijobber tijdens het weekend aan de slag willen blijven, van zodra ze aan het werk zijn", klinkt Niek Benoot gerustgesteld. "Hun vertrek zou een groot verlies zijn. Ze horen hier gewoon thuis. Wanneer ze er een keer niet zijn, vragen de klanten er expliciet naar."

Trouwe bezoekers weten intussen dat Laura haar festivalbandjes rechts draagt en Ilona links. Op die manier kunnen ze de identieke tweeling uit elkaar houden. Maar bij occasionele bezoekers leidt de verwarring tussen de twee jobstudentes vaak tot grappige misverstanden.

Studentenarbeid blijft toenemen dankzij soepel statuut
Onder druk van UNIZO werden de voorwaarden om in het (zowel voor werkgever als werknemer) voordelige jobstudentenstatuut te werken aanzienlijk versoepeld. Zo mogen jobstudenten vrij doorheen het jaar werken, zolang ze zich maar houden aan het maximum van 475 uren per jaar. En die versoepeling werpt vruchten af. Zo deden het afgelopen jaar 62.753 werkgevers een beroep op jobstudenten, een stijging met 5 % ten opzichte van 2017, blijkt uit cijfers van de RSZ. Ook het aantal jobstudenten zelf nam toe. Zo waren er in 2018 544.752 jobstudenten aan de slag, of 4 % meer dan het jaar ervoor. Verder zien we dat studenten alsmaar vaker verschillende jobs combineren. Het gemiddelde per student ligt intussen al op 1,5.

Het aantal jobstudenten dat in alle 4 de kwartalen werkt blijft zeer hoog. In 2018 was dat 22%, in 2017 nog 21%. Toch zijn er ook nog altijd veel jobstudenten die enkel in de zomerperiode (kwartaal 3) werken: 23% in 2018. In 2017 lag dat aantal hoger met 24,5%.

Alle jobstudenten hebben vorig jaar samen 98.105.484 uur gewerkt: toch een mooi cijfer, bijna 100 miljoen uur! In 2017 was dat 89.595.003 uur. Bovendien blijkt dat de jobstudenten elk gemiddeld meer uren presteren.

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO: "Jobstudenten zijn erg belangrijk voor onze economie. Ze bieden een antwoord op de toenemende vraag van onze werkgevers om flexibel pieken op te vangen, om werk te verzetten op momenten waarvoor moeilijk medewerkers te vinden zijn en om de tijdelijke afwezigheid van medewerkers op te vangen tijdens vakantieperiodes. Ook door de krapte op de arbeidsmarkt doen alsmaar meer werkgevers vaker beroep op jobstudenten, als één van de manieren om toch nog voldoende helpende handen te vinden."

Philip Van Eeckhoute, gedelegeerd bestuurder van Liantis, verraste de twee twintigers met een extra maandloon ter waarde van 1.500 euro. "Jobstudenten zijn dankzij hun flexibiliteit, enthousiasme en leergierigheid een zeer welkome hulp voor tienduizenden werkgevers in ons land. Het is belangrijk dat werkgevers jobstudenten goed begeleiden, net zoals dat geval is bij Ilona en Laura. Zo kunnen ze deze jongeren warm maken voor een bepaalde sector of een specifieke job. Naast het statuut van jobstudent, bestaan er natuurlijk nog andere statuten voor tijdelijke medewerkers, denk maar aan de flexijob of de deeltijdse medewerker. Daarom is het belangrijk dat bedrijven en organisaties zich goed laten begeleiden in de keuze voor het statuut dat het best bij hen past.”

Info: BestandU kan hier het integrale rapport over jobstudenten downloaden, met daarin nog meer interessante cijfers en trends (bron RSZ)...

Meer weten?
Filip Horemans, woordvoerder UNIZO
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be

Martijn Vanhinsberg, woordvoerder Liantis
M 0499/34 79 51 - E
martijn.vanhinsberg@liantis.be