Uitbreiding gewaarborgd loon uitgesteld tot 2016

Deze aangekondigde maatregel zorgde voor heel wat kritiek bij de werkgeversorganisaties. Dit betekent immers een zware extra kost voor de ondernemingen, die op vandaag voor bedienden enkel de eerste maand gewaarborgd loon betalen en voor arbeiders slechts 2 weken. Daarnaast doorkruist de maatregel het sociaal overleg over het eenheidsstatuut.

De federale regering is nu gematigder door te bepalen dat de maatregel pas op 1 januari 2016 in werking zal treden. Op die manier krijgen de sociale partners de kans om samen met de werkgevers passende maatregelen uit te werken.

Bron: ADMB Actua