Uitstel voor indiening jaarlijkse btw-listing

Uitstel_voor_indiening_jaarlijkse_BTW-listingNaar aanleiding van technische problemen met het INTERVAT en het VIES-platform, heeft de FOD Financiën één week uitstel toegekend voor het indienen van de jaarlijkse btw-listing.

Btw-plichtigen die verplicht zijn tot het indienen van een btw-listing, hebben dus niet tot maandag 31 maart, maar wel tot maandag 7 april de tijd om hun btw-listing in te dienen.

UNIZO heeft na overleg met de FOD Financiën dit uitstel kunnen bekomen en zal in de gaten houden of de technische problemen voldoende en tijdig opgelost zullen zijn.