UNIZO: 10% meer aanvragen inkomenscompensatievergoeding bij openbare werken

 

Schrap de sluitingsplicht

472 ondernemers in Vlaanderen vroegen vorig jaar een inkomenscompensatie wegens openbare werken. Dat zijn er 10 procent meer dan het jaar voordien.  Bijna de helft van de dossier werd goedgekeurd, goed voor in totaal 927.045,72 euro aan uitbetalingen, ofwel 14% meer dan in 2014. Dat blijkt uit cijfers van het Participatiefonds Vlaanderen die UNIZO kon inkijken. De ondernemersorganisatie ziet een aantal mogelijke verklaringen voor de toename van het aantal aanvragen. “De gemeentebesturen zitten halverwege de legislatuur. Zonder verkiezingen in de zeer nabije toekomst is het de ideale periode om alle geplande openbare werken uit te voeren”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. UNIZO maakte de maatregel via verschillende kanalen ook bekend bij de ondernemers, “al weten nog te weinig ondernemers dat je op de inkomenscompensatievergoeding een beroep kan doen”. Groot struikelblok blijft volgens UNIZO de verplichting om te sluiten. De ondernemersorganisatie dringt er bij de Vlaamse regering op aan om die sluitingsplicht, zoals in het regeerakkoord afgesproken, te schrappen en de maatregel te integreren in de rentetoelage.

Niet elke stad of gemeente houdt evenveel rekening met ondernemers bij openbare werken. In een recente rondvraag bij meer dan 1.000 ondernemers kwam de bereikbaarheid (en het informeren over openbare werken) nochtans nog als topprioriteit voor ondernemers naar voren. De lokale bereikbaarheidsadviseurs van UNIZO lichten ondernemers in over hun mogelijkheden bij hinder en helpen hun aanvraagdossier beter voor te bereiden. Daarnaast vraagt de organisatie de gemeentebesturen om ook hun hun wettelijke verplichtingen na te leven en zelfstandigen die in de straal van 1 kilometer rond de werkzaamheden wonen, per brief te verwittigen en op de mogelijke inkomenscompensatie te wijzen.

Meer over: Hinder openbare werken