UNIZO: 600 extra jobs bij kmo's

​Teken van heropleving economie

In 2015 creëerden de Vlaamse kmo's 600 extra jobs. Dat blijkt uit de tewerkstellingsmonitor van UNIZO en HR-dienstengroep ADMB. Tijdens de eerste jaarhelft van 2015 steeg de tewerkstelling met 3700 jobs, maar in de tweede jaarhelft verdwenen er 3100 jobs. "Het netto-resultaat is wel positief. We zitten nog niet aan de grote volumes van voor de crisis, maar het is wel een teken van heropleving. Kmo's hebben opnieuw ruimte om te investeren, wat automatisch extra tewerkstelling met zich brengt", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Dezelfde signalen vindt de ondernemersorganisatie ook terug in de 3-maandelijkse kmo Barometer, die het vertrouwen van ondernemers in de conjunctuur meet, en het jaarlijkse kmo Rapport, dat een overzicht geeft van de financiële gezondheid van kmo's. "Bij beiden is de trend positief. Het vertrouwen in de economie groeit en het aantal bedrijven in moeilijkheden daalt". UNIZO benadrukt dat de regering moet blijven investeren in een ondernemersvriendelijk klimaat. De taxshift en bijhorende lastenverlagingen voeden in elk geval het aanwervingsbeleid van kmo's. 

In vergelijking met 2014 steeg de structurele tewerkstelling in 2015 met een goed procentpunt. De toename van de structurele tewerkstelling was het sterkst in de eerste jaarhelft. In het derde kwartaal nam die echter gas terug en tijdens het vierde kwartaal bleef deze dan min of meer status quo. Naar analogie met de voorgaande maanden kunnen we er van uit gaan dat deze cijfers zich nog lichtjes naar boven zullen aanpassen. Voorlopig komt de index uit op 102,2% tijdens het laatste kwartaal van 2015, dus goed voor 600 extra jobs. 

Tewerkstellingsmonitor
De kmo Tewerkstellingsmonitor van UNIZO en ADMB meet de evolutie van de structurele werkgelegenheid – zijnde de tewerkstelling op basis van contracten van onbepaalde duur - bij de Vlaamse kmo’s. De monitor is gebaseerd op de tewerkstellingsgegevens van een constant staal van ruim 23.000 kmo’s in Vlaanderen, die ruim 160.000 werknemers tewerk stellen. 

 

Meer over: Starten, Personeel aanwerven, Aanwerven, Steunmaatregelen, Tewerkstellingssteun