UNIZO: 8 op 10 zelfstandigen willen langere en hervormde moederschapsrust

Zelfstandige moeders hebben nu recht op maximum 8 weken moederschapsrust
21% neemt minder dan 3 weken op
9 op 10 wil kunnen werken tijdens moederschapsrust 
 
Bijna 8 op 10 zelfstandigen wil een langere moederschapsrust voor de zelfstandige mama’s die dat willen en kunnen. De helft van de zelfstandigen pleit zelfs voor een maximum van 15 weken moederschapsrust, net zoals bij werknemers, maar wel met de mogelijkheid te werken tijdens deze periode.  Dat blijkt uit een rondvraag van UNIZO, Zenito, ADMB en markant vzw, bij 900 zelfstandigen (vaders en moeders)  met kinderen tot maximum 12 jaar oud. Vandaag hebben zelfstandige moeders recht op 8 weken moederschapsrust met een uitkering (449 euro per week). Maar in de praktijk nemen velen een pak minder. Zo neemt 1 op 5 zelfstandige vrouwen minder dan 3 weken rust. Een kwart van de vrouwen neemt 3 tot 6 weken. De impact van de moederschapsrust op de zaak is daarbij de belangrijkste reden, gevolgd door de beperkte uitkering. Bovendien moeten zelfstandige moeders sociale bijdragen blijven betalen tijdens hun moederschapsrust, in tegenstelling tot werknemers. De uitkering die ze krijgen zijn ze dus grotendeels kwijt aan te betalen sociale bijdragen.    “Zelfstandige vrouwen kunnen en willen hun zaak of beroepsactiviteit niet zo lang stilleggen. De facturen blijven komen, net als de bestellingen en ze dreigen klanten of opdrachten te verliezen”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Werken tijdens de moederschapsrust is vandaag geen optie. Wie dat doet, verliest haar uitkering. Nochtans wil 9 op 10 zelfstandigen deeltijds werken tijdens de moederschapsrust.  UNIZO vraagt daarom om het verbod om te werken op te heffen, omdat het “haaks staat op de realiteit van zelfstandigen”. Daarnaast moeten zelfstandige moeders die hun activiteit stoppen tijdens de moederschapsrust een vrijstelling krijgen voor de sociale bijdragen in het kwartaal van de geboorte. Het kwartaal moet ook meetellen voor de berekening van het pensioen. Net zoals dat voor werknemers het geval is. Ten slotte pleit UNIZO voor het systeem van ‘de ondersteuner’ om de combinatie arbeid en gezin draaglijker te maken. Ondersteuners zijn ouderen en studenten die tegen een beperkte vergoeding gezinnen kunnen bijstaan in hun dagdagelijkse bezigheden, zoals het ophalen van kinderen aan school of boodschappen doen.
 
De helft van de zelfstandige vrouwen neemt wel de maximum periode van 8 weken op. Zij kunnen terugvallen op collega zaakvoerders of anderen die de onderneming tijdens hun afwezigheid verder laten draaien.
 
Ondersteuners
De moeilijke combinatie tussen arbeid en gezin begint voor veel zelfstandigen na de periode van de moederschapsrust. Uit de bevraging komt naar voor dat jonge vaders en moeders sterk vragende partij zijn voor meer ondersteuning. UNIZO herhaalt daarom haar voorstel om het statuut van ‘Ondersteuner’ in te voeren. Dit voorstel biedt een kader voor gezins- en persoonsondersteunende diensten die als bijverdienste worden geleverd. Het gaat om kinderopvang, huishoudhulp, lichte zorgtaken en ondersteuning. De vergoeding die voor deze diensten betaald wordt, zou binnen bepaalde grenzen (5.500 EUR bruto per Ondersteuner – 500 uur per jaar per gezin) vrijgesteld worden van sociale bijdragen en belastingen.

Voor de nota, klik hieronder

PDF iconMoederschapsrust zelfstandigen

Meer over: Verlof, Zwangerschapsverlof