UNIZO: "99% coronapremies werd op rechtmatige basis toegekend, blijkt uit cijfers van VLAIO. In amper 1% van de gevallen bleek na controle sprake van misbruik."

"Het aantal onterecht aan zelfstandigen toegekende coronapremies blijkt zo minimaal - hooguit 1% - dat we mogen spreken van zeer performant systeem, dat ook effectief heeft gewerkt." Dat stelt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, vast op basis van cijfers van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), waaruit blijkt dat ondernemers zo'n 10 miljoen euro aan onterecht toegekende coronapremies moeten terug betalen, op een totaal uitgekeerd bedrag van 1 miljard euro.

Van de 200.000 aanvraagdossiers voor de coronapremie, werden er 25.000 onmiddellijk door VLAIO geweigerd. Na een risicoanalyse op de resterende 175.000 toegekende premies, kwamen er uiteindelijk 3.500 "mogelijk verdachte" dossiers bovendrijven, waarop een controle werd doorgevoerd. In slechts één derde van die zogenaamd "verdachte" gevallen bleek uiteindelijk effectief sprake van misbruik. VLAIO spreekt van 1.244 inbreuken op 175.000 dossiers, of amper 1% van het totaal. Wat neerkomt op 10 miljoen euro aan terug te vorderen premies op een  totaal van 1 miljard euro. Een bedrag waarvan het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) volgens UNIZO overigens heel terecht de terugbetaling opeist, vermeerderd met eventuele boetes, en andere sancties.

"Het is goed dat we op basis van deze onweerlegbare cijfers nu elke insinuatie van misbruik en 'gefoefel' op grote schaal kunnen weerleggen", besluit Danny Van Assche.

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Bekijk ook het UNIZO Coronajournaal op www.unizo.be/unizojournaal.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona