UNIZO aan het Overlegcomité: "Heropen de winkels, schenk klare wijn over alle steun en vergeet geen enkele sector"

Perspectief en duidelijkheid voor ondernemers. Dat is wat UNIZO nu vrijdag verwacht van het Overlegcomité. "We rekenen op heel concrete antwoorden en maatregelen", benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Hij bezorgde vandaag alvast een gedetailleerde nota met de UNIZO-prioriteiten voor 27 november naar alle betrokken beleidsmakers. "De winkels moeten zo snel mogelijk weer open, eerder aangekondigde steunmaatregelen moeten nu concreet worden afgeklopt en een reeks onduidelijkheden moet  dringend worden uitgeklaard. Geen enkele sector mag worden vergeten en er moet een actieplan komen voor het toerisme", vat hij de essentie van de nota samen.

"Laat de winkels heropenen"

"Onze winkels moeten nu zo snel mogelijk kunnen heropenen, maar uiterlijk tegen 1 of 2 december, uiteraard onder strikte voorwaarden." komt Danny Van Assche van UNIZO, meteen op dreef. "Het absolute minimum minimorum voor ons is kunnen heropenen op afspraak. Onze handelaars snakken naar een concreet perspectief. En ze zijn perfect georganiseerd op veilig werken. Bovendien zijn de winkels momenteel open in Nederland, Duitsland en Luxemburg, terwijl eerstdaags ook een heropening in Frankrijk wordt verwacht. Wij liggen daar als enclave tussen, terwijl de gemiddelde Belg op een half uur rijden van de grens woont. Zo jaag je de consument de grens over en ontneem je lokale handelaars heel veel omzet. We zien zelfs dat, bijvoorbeeld, Nederlandse meubelzaken actief hier over de grens komen prospecteren, wat de oneerlijke concurrentie alleen nog erger maakt. Het is trouwens ook veel veiliger dat klanten in hun lokale winkels, dicht bij huis gaan shoppen en geen verre verplaatsingen maken om, bijvoorbeeld in Nederland, voor een overrompeling in bepaalde winkelcentra te zorgen."

"Het geduld van onze handelaars is op, hun begrip voor hun verplichte sluiting is helemaal weggesmolten. Hun zaken zijn tenslotte al sinds de eerste lockdown helemaal voorzien op coronaproof werken, wat hen vaak een aardige investering heeft gekost', gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. "Het gaat hier voor ons dus niet om een keuze tussen de volksgezondheid en een leefbare economie, maar om een beleid dat gericht is op de combinatie van beide. We kijken in dit verband ook nadrukkelijk naar de lokale overheden om te toeloop in winkelstraten te monitoren en in goede banen te leiden." Al voegt Danny Van Assche er onmiddellijk aan toe "dat de meeste handelszaken niet langs de Meir of een andere drukke winkelstraat liggen en dat het gevaar voor een te grote drukte er hoegenaamd niet speelt." Als enkel winkelen op afspraak mogelijk zou worden vanaf 1 december, dan moeten de betrokken handelaars op de bestaande steunmaatregelen beroep kunnen blijven doen, "want dit gaat hun omzetverlies slechts voor een beperkt deel compenseren." In dit laatste geval moet het Overlegcomité ook een concrete datum in de nabije toekomst naar voor schuiven waarop een volledige heropening er wél komt.

"Werk de onduidelijkheden weg"

Maar het mag vrijdag volgens UNIZO niet enkel over de handel gaan. "Vier weken na de tweede lockdown weten heel wat ondernemers nog altijd niet met zekerheid of ze al dan niet mogen openen en welke activiteiten ze mogen uitoefenen of welke producten ze mogen verkopen", klaagt Danny Van Assche aan. "Zo is er, bijvoorbeeld, nog altijd geen aanzet tot verduidelijking van wat als een 'essentieel product' wordt gezien, van wat onder het begrip 'doe-het-zelf' valt... om nog maar te zwijgen van de tegenstrijdigheden tussen het ministerieel besluit en de FAQ's van het Crisiscentrum. Wat zorgt voor frustraties bij de betrokken handelaars en de oneerlijke concurrentie alleen maar versterkt. Wat voor niemand exact duidelijk is, kan immers ook niet gecontroleerd worden. Het leidt ook tot problemen bij de toekenning van steunmaatregelen. En wat met de bedrijven die initieel moesten sluiten om pas twee weken later te vernemen dat ze eigenlijk open mochten zijn, zoals carwashes, tabakswinkels, hondenkapsalons, juwelierszaken...?"

"Bestrijd de oneerlijke concurrentie"

Zeker waar de regels wél duidelijk zijn, moet er veel zwaarder worden opgetreden tegen manifeste vormen van oneerlijke concurrentie, benadrukt UNIZO ten aanzien van het Overlegcomité. "Winkelketens die openlijk kledij, matrassen, verlichting... verkopen, of klanten ter plaatse in de winkel producten laten 'bestellen' die ze dan onmiddellijk kunnen meenemen...", geeft Danny Van Assche als sprekende voorbeelden. "Geen discussie mogelijk, maar toch wordt hier tot nu toe niet of nauwelijks tegen opgetreden, wat voor ons en onze ondernemers onaanvaardbaar is."

"Realiseer nu effectief principieel besliste steunmaatregelen"

Ook vraagt UNIZO dringend duidelijkheid over de effectieve uitrol van principieel besliste steunmaatregelen op de ministerraad van 6 november. "Zo is momenteel onvoldoende helder wie precies, onder welke voorwaarden in aanmerking komt voor het tot eind dit jaar verlengd dubbel overbruggingsrecht", geeft Danny Van Assche als eerste voorbeeld. "Bij de compensatie voor de RSZ-bijdragen voor het derde kwartaal van 2020 vrezen we voor een te eng toepassingsgebied, waardoor de autocarsector, de transportfirma's, de taxibedrijven, de orthopedie... uit de boot dreigen te vallen. Maar helemaal zeker weten we dat vooralsnog niet."  

"Onduidelijkheid troef ook over de sectoren waar de eindejaarspremie met RVA-toeslag voor werknemers in langdurige tijdelijke werkloosheid zal worden toegepast", gaat de UNIZO-topman verder. Tot slot verwijst hij naar de verlenging van de bankenbazooka, die zou worden verlengd tot 30 juni 2021, zij het mits een nieuw akkoord daarover met de bankensector. "Zonder die verlenging loopt het uitstel van afbetaling voor onze ondernemers af tegen eind dit jaar. Die naderende deadline baart velen grote zorgen, zolang er geen nieuw akkoord is met de banken die het broodnodige extra uitstel garandeert."

"Alle bedrijven en sectoren die beloften kregen over de hier vermelde steunmaatregelen, moeten nu daar nu heel snel de formele bevestiging van krijgen, zodat ze zeker zijn dat ze hier daadwerkelijk kunnen op rekenen", vat Danny Van Assche zijn boodschap aan het Overlegcomité samen.

"Vergeet geen enkele sector en kom met een actieplan voor het toerisme"

Opdat geen enkele sector 'vergeten' zou worden en uit de boot zou vallen, hamert UNIZO eens temeer op het belang van een voldoende ruim toepassingsgebied voor de steun aan zwaar getroffen bedrijven. Maar zelfs mét dat ruime toepassingsgebied gaan een aantal sectoren het niet redden. Het gaat dan in het bijzonder over de toeristische sector (reizen, logies...) die geconfronteerd wordt met enorme kosten van annuleringen en waarvoor ook na de komst van een vaccin in 2021 de problemen allerminst meteen zullen opgelost zijn. "We roepen de overheid daarom op om een overleg te organiseren met de toeristische sector, als aanzet voor een ambitieus actieplan om de sector doorheen deze crisis te loodsen", besluit Danny Van Assche.

Info: BestandU kan de integrale prioriteitennota van UNIZO aan het Overlegcomité en alle beleidsmakers hier downloaden...

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona